• AR:81868, AR:200705417 (SOĞUCAK/İSKİLİP/ÇORUM) RAPORU

Orta Anadolu-Orta Toroslar metalik maden aramaları projesi kapsamında (2004-
13M13, 2005-13M4, 2006-32-13.7, 2007-32.13.01, 2008-32-13.02 no’lu projeler)
2004-2008 yılları arasında yürütülen çalışmalarla Soğucak-Öteköy (İskilip/Çorum)
köyleri arasında volkanik kayaçlar içinde gözlenen alterasyon ve silisifiye zonların
baz ve kıymetli metaller açısından ekonomik potansiyelinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Cevherleşme alanı ve yakın civarında yer alan kayaçlar göreceli olarak yaşlıdan
gence doğru Devecidağ karışığı, Artova ofiyolitli karışığı, Alacahöyük formasyonu,
Bayat formasyonu (Bayat volkanitleri), Dededağ granitoyidi, Kızılırmak formasyonu,
Dodurga formasyonu, Bozkır formasyonu ve kuvaterner yaşlı alüvyon şeklindedir.
Soğucak Pb-Zn-Cu-Au-Ag cevherleşmesi Bayat volkanitleri (trakiandezit/trakit,
volkanik breş/aglomera, tüf, riyolit/riyolitik tüf ve dasit) ile sınırlı olup, daha genç
birimler içinde gözlenmemektedir.
Yüzeyde kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı kuvars damarı ve/veya silisleşmelere bağlı
olarak izlenen mineralizasyon, kesikli olarak 1.4km uzunluğunda bir hat
oluşturmaktadır. Kuvars damarları ve/veya silisifiye zonların kalınlığı 1cm-7m
arasında değişmekte olup, yer yer breşik yer yer ise ağsal görünümdedir. Damar
ve/veya silisifiye zonlarda yer yer makro olarak galenit ve malahit-azurit izlenmiştir.
Yüzeyde izlenen kuvars damarı ve/veya silisifiye zonlar Pb-Zn-Cu dışında, Ag (1-
421ppm) ve Au (<40-350ppb)’da içermektedir.
1/2.000 ölçekli detay maden jeoloji haritası yapılan Soğucak-Öteköy köyleri
arasındaki bölgede silisli zonların düşey yöndeki devamını araştırmak için 10 adet
eğimli karotlu sondaj (toplam 3464.85m) ile 2 adet dikey kırıntılı sondaj (SKS-5, SKS-
6, toplam 706.50m) olmak üzere toplam 4172.10m sondaj yapılmıştır.
Sondaj kuyularında değişik düzeylerde ve değişik kalınlıklarda (mm-cm) genelde
düzensiz olarak izlenilen kuvars damar/damarcıkları yer yer karbonat içerikli olup,
karbonat damar/damarcıkları tarafından kesilmektedir. Seyrek olarak makro galenit
içerikli kuvars damar/damarcıkların opak mineral içeriği değişkendir. Damarlarda
genellikle pirit-rutil gözlenirken, bu minerallere sfalerit, galenit, kalkopirit, markazit,
arsenopirit, fahlerz, bornit türü mineraller ya değişken kombinasyonlarla eşlik etmekte
ya da etmemektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11739
Rapor Adı AR:81868 VE AR:200705417 NO’LU RUHSAT SAHALARININ (SOĞUCAK/İSKİLİP/ÇORUM) DETAY MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu METALİK MADENLER
Yer - Konum ÇORUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi OCAK 2014
Yazarlar Dr.Ercan KUŞCU Veysel URKAN Yılmaz ÇELİK

AR:81868, AR:200705417 (SOĞUCAK/İSKİLİP/ÇORUM) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11739
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.409,50TL


Etiketler: AR:81868 VE AR:200705417 NO’LU RUHSAT SAHALARININ (SOĞUCAK/İSKİLİP/ÇORUM) DETAY MADEN JEOLOJİSİ RAPORU