• PODİFORM KROMİTİTLERDEKİ  MİNERALOJİK İNCELEMESİ

Ülkemizin güneyindeki ofiyolitlerde (Mersin, Pozantı-Adana, Pınarbaşı- Kayseri) daha once belirlenmiş olan yüksek- Cr içerikli (% ağ., Cr2O3 > 60) ve Ir-grubu (Ir, Ru, Os) elementlerce (IPGE) zenginleşmiş tipik örneklerinden farklı olarak; bu proje ile Ülkemizin güneydoğusunda yeralan Berit-Elbistan, Hatay-Kızıldağ ve Hakkari-Yüksekova bölgelerinden özellikle Al içerikleri yüksek kromititler (% ağ., Cr2O3 < 60) üzerinde çalışılmıştır. Pt ve Pd minerallerinin adlandırılmasına yönelik Pd-grubu (Pt, Pd, Rh) mineral (PPGM) analizleri 3 farklı bölgeden ve sınırlı sayıda örnek üzerinde yapılmakla birlikte elektrik akımlı numune öğütücü (EPD; electric pulse dissaggregator) ve hidroseparatör (HS; Hydroseparator) tekniği uygulamaları ilk kez kullanılmıştır. Güneydoğu Türkiye’deki Berit, Kızıldağ ve Yüksekova ofiyoliti yüksek-Al içeren kromititlerin Cr [(Cr/Cr+Al)] # numaraları 0,34-0,52 arasında olup laurit (RuS2) Pd-grubu elementlerce (PPGE) zenginleşmiş örneklerde de saptanmıştır.
Yüksek-Al içerikli ve çoğunlukla PPGE’lerce zenginleşme gösteren Berit kromititleri örneklerindeki baz metal sülfit minerallerinin damlacıklar halinde kromit mineralleri içerisinde yer alması; oluşumları sırasında sülfürce doygunluğun varlığı ile uyumludur. Yüksek-Al içerikli kromititlerdeki PPGE zenginleşmeleri sıradışı olup dünya çapında bu tür oluşumlar sadece bir kaç adet ofiyolitik masifte rastlanmıştır. Çalışmamız sonucunda elde edilen verilere göre belirlemiş olduğumuz PPGM parajenezinin dünyada sınırlı sayıda ofiyolit kompleksinde saptanmış olan PPGM’ler olmaları nedeniyle derlendikleri lokasyonlar açısından temsil edici özellik taşımakta oldukları anlaşılmaktadır.
Berit-Elbistan, Kızıldağ-Hatay ve Yüksekova-Hakkari kromititlerinin yitim zonu üzerinde farklı derecelerdeki fraksiyonel kristallenmeler sonucu oluştukları ancak Pt ve Pd’ ce tamamen tüketilmedikleri ve ana magma kompozisyonlarının boninitik karakter yerine daha çok toleyitik magmanın jeokimyasal özelliklerinde olduğu ve IPGE’lerce zenginleşmiş PGM’lerin bir kısmının birincil safhada, bazen nabit halde ve her üç masife ait PPGM parajenezinin de çoğunlukla As, Cu, Bi, Se, Hg, Au, Ag, gibi elementler içeren bazik sıvı enjeksiyonu nedeniyle baz metal sülfitlerle ilişkili halde oluştukları saptanmıştır. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11747
Rapor Adı PODİFORM KROMİTİTLERDEKİ PLATİN GRUBU MİNERALLERİN HİDROSEPERATÖR (HS) - ELEKTRİK AKIMLI ÖĞÜTÜCÜ (EPD) KULLANIMI İLE SERBESTLEŞTİRİLEREK JEOKİMYASAL MİNERALOJİK İNCELEMESİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Temmuz, 2014
Yazarlar Dr. Hatice KOZLU

PODİFORM KROMİTİTLERDEKİ MİNERALOJİK İNCELEMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11747
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 135,00TL


Etiketler: PODİFORM KROMİTİTLERDEKİ PLATİN GRUBU MİNERALLERİN HİDROSEPERATÖR (HS) - ELEKTRİK AKIMLI ÖĞÜTÜCÜ (EPD) KULLANIMI İLE SERBESTLEŞTİRİLEREK JEOKİMYASAL MİNERALOJİK İNCELEMESİ