• AKSARAY-MERKEZ AR: 2012680003, AR: 201280004, VE AR: 2012680005 JEOTERMAL RAPORU

Çalışma alanındaki stratigrafik istif Paleozoyik yaşlı Kırşehir Masifi’ne ait
Bozçaldağ Formasyonu olarak adlandırılan mermerler ile başlamaktadır. Sahada genel
olarak sokulum şeklindeki Oligosen’e kadar gözlenen Orta Anadolu Granitoyidi yer yer
mostra vermektedir. Paleozoyik yaşlı Bozçaldağ Formasyonu’nun üzerine Üst Kretase
yaşlı diyabaz, gabro ve serpantinitlerden oluşan Mamasun Ofiyoliti yerleşmiştir. Sahada
Senozoyik yaşlı birimleri Oligosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı ve jipslerden
oluşan İncik Formasyonu ile Orta Miyosen-Üst Pliyosen yaşlı ayrılmamış karasallardan
meydana gelmiş olan İç Anadolu Grubu ve yine bu grup içerisinde yer yer mostraları
gözlenen Kızılkaya İgnimbiriti oluşturmaktadır. İstif, Kuvaterner yaşlı alüvyon ve
travertenlerle son bulur.
Ruhsat sahaları dışında, çalışma alanının orta kesiminde Tuzlusu Mevkii adı
verilen alanda 29,1 °C sıcaklığa ve yaklaşık 15 l/s debiye sahip bir adet sıcak su kuyusu
ve bir adet de yine 29,1 °C sıcaklıkta sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynak ve
sondaj, Aksaray ilinin kuzeyinde ve KD-GB uzanan fay hattının yaklaşık D-B fayla
kesildiği alanda ve travertenlerin içerisinde gözlenmektedir.
Ruhsat alanlarında yapılan jeolojik harita alımı çalışmalarında, özellikle AR:
2012680003 ve AR: 2012680005 no.lu ruhsat sahalarında bir jeotermal sistemin
olabilirliği öngörülmüş, bunun sonucunda da jeofizik ve hidrojeokimya çalışmaları
planlanarak sondaj lokasyonu belirlemeye yönelik detay etüt çalışmaları yapılmıştır.
Yapılan jeoloji, jeofizik DES, MT ve hidrojeokimya çalışmalarına dayanarak
özellikle jeofizik ölçülerinde düşük de olsa anomali veren alanlar tespit edilmiştir. Bu
alanlar ayrı ayrı değerlendirilerek uygun alan seçilmiş ve AR: 2012680005 no.lu ruhsat
sahasında gradyan sondajı açılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11751
Rapor Adı AKSARAY-MERKEZ AR: 2012680003, AR: 2012680004 VE AR: 2012680005 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOTERMAL ETÜT JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum AKSARAY MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EKİM 2014
Yazarlar Serkan KARACA Adnan USLU Erkan ÖZTAY

AKSARAY-MERKEZ AR: 2012680003, AR: 201280004, VE AR: 2012680005 JEOTERMAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11751
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 241,76TL


Etiketler: AKSARAY-MERKEZ AR: 2012680003, AR: 201280004, VE AR: 2012680005 NO'LU JEOTERMAL RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ- JEOFİZİK ) RAPORU