•  AKSARAY-ACIPINAR AR:2009680003 - 4- 5-6- 7-8 JEOTERMAL

Tuz Gölü Havzası’nın batı sınırını belirleyen Tuz Gölü Fayı’nın da bir kısmını
içine alan çalışma alanında stratigrafik istif temelde Kırşehir Masifi’ne ait Paleozoyik
yaşlı Bozçaldağ Formasyonu’na ait mermerler ve bu mermerleri kesen Senoniyen yaşlı
Orta Anadolu Granitoyidleri ile başlamaktadır. Örtü özellikli birimler olan; Üst Kretase
yaşlı Kartal Formasyonu çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşından; yine Üst Kretase yaşlı
Asmaboğazı Formasyonu ise orbitoidesli kumtaşı ve rudistli kireçtaşlarından
oluşmaktadır. Bu birimlerin üzerine Paleosen yaşlı algli kireçtaşlarından oluşan Çaldağ
Formasyonu ile Oligosen yaşlı jips, anhidrit ve çamurtaşı içeren Boğazdere Formasyonu
gelmektedir. Daha üstte Orta Miyosen-Üst Pliyosen aralığında çökelen, ayrılmamış
karasal çökellerden oluşan İç Anadolu Grubu ve yine bu grup içerisinde yer yer Kavak
İgnimbirit Üyesi ve Kışladağ Kireçtaşı Üyesi seviyeleri bulunmaktadır. İstif, Kuvaterner
yaşlı alüvyonlarla son bulur.
Ruhsat sahaları içerisinde herhangi bir sıcak su kaynağı bulunmamaktadır.
Ruhsat alanlarına en yakın sıcak su kaynağı yaklaşık 8 km uzaklıkta olup, Aksaray-
Merkez-Akin köyü civarındaki Tuzlusu mevkiinde yer almaktadır.
Ruhsat alanlarında yapılan jeolojik harita alımı çalışmalarında, özellikle AR:
2009680003, AR: 2009680004, AR: 2009680006 ve AR: 2009680008 no.lu jeotermal
ruhsat sahalarında, jeotermal sistemin olabilirliği öngörülmüş, bunun sonucunda da
jeofizik ve toprak gazı çalışmaları planlanarak, sondaj lokasyonu belirlemeye yönelik
detay etüt çalışmaları yapılmıştır.
Sahalarda yapılan jeoloji, jeofizik DES, jeofizik MT ve toprak gazı çalışmalarına
dayanarak özellikle jeofizik ölçülerinde düşük de olsa anomali veren alanlar tespit
edilmiş fakat bu anomalilerin bir jeotermal sistemin etkisinden ziyade sahadaki yoğun
tuzluluktan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No AKSARAY-ACIPINAR AR: 2009680003, AR: 2009680004, AR: 2009680005, AR: 2009680006, AR: 2009680007 VE AR: 2009680008 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum AKSARAY ACIPINAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EKİM 2014
Yazarlar Serkan KARACA Adnan USLU Akın ADIGÜZEL

AKSARAY-ACIPINAR AR:2009680003 - 4- 5-6- 7-8 JEOTERMAL

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11752
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 319,99TL


Etiketler: AKSARAY-ACIPINAR AR: 2009680003, AR: 2009680004, AR: 2009680005, AR: 2009680006, AR: 2009680007 VE AR: 2009680008 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU