• HANÖNÜ (KASTAMONU) BAKIR (AR: 201300022) MADEN RAPORU

Çalışma alanı, Kastamonu ili’nin Devrekani-Taşköprü-Hanönü ilçelerini
kapsayan ve yaklaşık yerleşimleri kuzeybatı doğrultulu olan allokton kaya kütlelerini
içerir. Bu kayaçların kesin yaş konakları bilinmemesine karşın, Triyas-Jura yaş
aralığında, Okyanusal kabuk bileşenleri, ensimatik ada yayı ve okyanusal
sedimanlardan oluştukları kabul edilmektedir (Çangaldağ Kompleksi). Bu birimler
birbirleri ile tektonik ilişkili olup, aynı birimler bile kendi aralarında onlarca ekay
sistemi etkisi ile kaotik bir yapı kazanmıştır.
Proje kapsamında, bölgedeki Triyas-Jura yaşlı Akgöl Formasyonu ile ilişkili
VMS tipi (Volkanojenik Masif Sülfit) cevherleşmeler ve Çangaldağ ensimatik ada
yayının asidik kayaçları ile ilişkili gömülü-örtülü maden yataklarının bulunması
amaçlanmıştır’.
Bölgede MTA tarafından yapılan prospeksiyon ve genel jeokimya
çalışmalarının yanısıra 2013 yılında öncelikle söz konusu ruhsat sahasınıda içine
alan yaklaşık 25 km2 genişlikteki bir alanın 1/10.000 ölçekli detay maden jeolojisi
haritası ile istikşaf amaçlı kırıntılı sondajlar yapılmıştır. Yapılan istikşaf sondajlarında
elde edilen olumlu verilerin değerlendirilmesi ile 2 km2 lik bir alanda topografik harita
alımı ve detay maden jeolojisi ile 48 lokasyonda toplam 15502,40 metre karotlu
sondaj yapılmıştır
Hanönü Bakır Sahası cevherleşmeleri, yeşilşist fasiyesi koşullarında
metamorfizma geçirmiş sedimanlar içinde bulunur. Cevherlerde görülen alterasyon
ve doku-yapı ilişkisi, cevher oluşumundan günümüze kadar cereyan eden süreçler
bütünü ile ilişkilidir. Cevher ve yan kayaçlarda görülen en yaygın alterasyon
mineralleri klorit, epidot, kuvars, manyetit, hematit ve jipstir.
Hanönü Bakır Sahasında cevherleşme masif piritten oluşur. Daha az oranda
kalkopirit ve sfalerit mineralleri bulunur. Kalkopiritler, pirit minerali boşluklarında
sfalerit ile kenetli olarak ya da tek başlarına öz şekilsiz mineraller halinde izlenir.
Sfalerit mineralleri genellikle çatlaklarda gözlenir ve öz şekilsizdir.
Hanönü bakır cevherleşmesinin, yan kayaç özellikleri, cevherleşme ve yan
kayaç ilişkisi, cevher özellikleri gibi parametreler değerlendirildiğinde, sedimanlar
içine yerleşmiş masif sülfit cevherleşmesi olduğu ve literatürde Beşhi-Tipi Masif Sülfit
Cevherleşmeleri ile deneştirilebileceği görülmektedir.
AR 201300022 nolu bakır sahasında; iki farklı sektör olarak rezerv
hesaplanmış olup, saha için toplam 8525,99 ppm (%0,85) bakır tenörlü 877.221 ton
GÖRÜNÜR, 7223,64 ppm (% 0,72) bakır tenörlü 3.634.270 ton MUHTEMEL olmak
üzere toplam 7473,05 ppm (% 0,74) bakır tenörlü 4.511.491
(GÖRÜNÜR+MUHTEMEL) rezerv hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11768
Rapor Adı HANÖNÜ (KASTAMONU) BAKIR SAHASI (AR: 201300022) BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu BAKIR
Yer - Konum KASTAMONU HANÖNÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA-2014
Yazarlar Hayrullah YILDIZ Kurtuluş GÜNAY Şenol ŞAHİN

HANÖNÜ (KASTAMONU) BAKIR (AR: 201300022) MADEN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11768
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.523,21TL


Etiketler: HANÖNÜ (KASTAMONU) BAKIR SAHASI (AR: 201300022) BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU