• AKSARAY-MERKEZ-GENÇOSMAN AMG-2013/17 JEOTERMAL RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesince Aksaray-
Merkez-Gençosman AR: 2012680005 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ve
civarında, Aksaray-Kayseri ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında
yapılan bu çalışmada; yine MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama
Dairesi projeleri kapsamında alanda daha önceki yıllarda Karaca ve diğ. (2014)
tarafından gerçekleştirilen jeolojik, hidrojeokimyasal ve DES, MT yöntemlerinin
uygulandığı jeofizik çalışmalar sonucu AR: 2012680005 no.lu jeotermal kaynak arama
ruhsat sahasında belirlenen lokasyonda sahadaki jeotermal gradyan artışının
araştırılması amaçlı 510,30 m derinlikte bir gradyan sondajı (AMG-2013/17)
gerçekleştirilmiştir.
Sondajın gerçekleştirildiği AR: 2012680005 no.lu jeotermal kaynak arama
ruhsat sahasının içinde kaldığı bölgede stratigrafik istif; Paleozoyik yaşlı Kırşehir
Masifi’ne ait Bozçaldağ Formasyonu olarak adlandırılan mermerler ile başlamaktadır.
Sahada genel olarak sokulum şeklindeki Oligosen’e kadar gözlenen Orta Anadolu
Granitoyidi yer yer mostra vermektedir. Paleozoyik yaşlı Bozçaldağ Formasyonu’nun
üzerine Üst Kretase yaşlı diyabaz, gabro ve serpantinitlerden oluşan Mamasun Ofiyoliti
yerleşmiştir. Sahada Senozoyik yaşlı birimleri Oligosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı,
çamurtaşı ve jipslerden oluşan İncik Formasyonu ile Orta Miyosen-Üst Pliyosen yaşlı
ayrılmamış karasallardan meydana gelmiş olan İç Anadolu Grubu ve yine bu grup
içerisinde yer yer mostraları gözlenen Kızılkaya İgnimbiriti oluşturmaktadır. İstif,
Kuvaterner yaşlı alüvyon ve travertenlerle son bulur.
Aksaray-Merkez-Gençosman AMG-2013/17 jeotermal gradyan sondaj kuyusu
510,30 metre derinlikte tamamlanmıştır. Sondajda; 00,00-10,00 m’ler arasında toprak
örtü ve alüvyon, 10,00-322,00 m’ler arasında Orta Miyosen-Üst Pliyosen yayaşlı
ayrılmamış karasallardan meydana gelmiş olan İç Anadolu Grubu ve yine bu grup
içerisinde yer yer mostraları gözlenen Kızılkaya İgnimbiriti oluşturmaktadır. İstif,
Kuvaterner yaşlı alüvyon ve travertenlerle son bulur.
Aksaray-Merkez-Gençosman AMG-2013/17 jeotermal gradyan sondaj kuyusu
510,30 metre derinlikte tamamlanmıştır. Sondajda; 00,00-10,00 m’ler arasında toprak
örtü ve alüvyon, 10,00-322,00 m’ler arasında Orta Miyosen-Üst Pliyosen yaşlı İç
Anadolu Grubu’na ait kiltaşı, kumtaşı ve kireçtaşı seviyeleri, 322,00-510,30 m’ler
arasında ise Oligosen yaşlı İncik Formasyonu’na ait kumtaşı, kiltaşı, çamurtaşı ve jips
ara seviyeli konglomera litolojileri kesilmiştir.
AMG-2013/17 gradyan sondajı kuyusunda ilerleme; 0,00-83,70 m’ler arası 81/2''
çaplı matkapla, 83,70-370,00 m’ler arası 47/8'' çaplı matkapla, 370,00-510,30 m’ler arası
ise 43/4'' çaplı matkapla gerçekleştirilmiştir. Üst seviyelerden düşük sıcaklıklı akışkanın
karışmasını önlemek ve kuyu emniyetini sağlamak amacıyla 0,00-75,00 m’ler arasına 6
5/8” çaplı kapalı boru inilerek boru arkası çimentolanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11770
Rapor Adı AKSARAY-MERKEZ-GENÇOSMAN AMG-2013/17 JEOTERMAL GRADYAN SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL GRADYAN SONDAJI
Yer - Konum AKSARAY MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi KASIM 2014
Yazarlar Göksel AKDOĞAN

AKSARAY-MERKEZ-GENÇOSMAN AMG-2013/17 JEOTERMAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11770
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 141,49TL


Etiketler: AKSARAY-MERKEZ-GENÇOSMAN AMG-2013/17 JEOTERMAL GRADYAN SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU