• SİVAS-ŞARKIŞLA-ALAMAN AR:13 NO'LU JEOTERMAL (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

Sahada temel birimleri şistlerden meydana gelen Paleozoyik yaşlı Akdağmadeni
Metamorfitleri oluşturur. Bu temel birimler üzerine taban çakıltaşı ile açısal
uyumsuzlukla gelen Eosen yaşlı olarak adlandırılan Tokuş Formasyonu gelmektedir. Bu
birimlerin üzerine Oligosen yaşlı Küçüktuzhisar Jipsleri gelmektedir. Bu birimlerinde
üzerine akarsu ve gölsel oluşuklardan oluşan Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı İncesu
Formasyonu gelmektedir. İstif, Kuvaterner yaşlı ve diğer birimleri uyumsuzlukla örten
traverten ve alüvyon ile son bulur.
Sahada Alaman Kaplıca kaynağı adı verilen bir adet doğal sıcak su çıkışı
bulunmaktadır. Bu kaynak, KB-GD ve K-G doğrultulu fay hatlarının kontrolünde
çıkmaktadır. Kaynağın sıcaklığı 35,1 °C, toplam debisi ise yaklaşık 3-4 l/sn’dir. Kaynak
suyu, Uluslararası Hidrojeologlar Birliği sınıflamasına göre magnezyumlu, kalsiyumlu,
bikarbonatlı, sülfatlı, mineralce fakir sıcak sular sınıfına girmektedir. Kaynağın çıkış
noktasında bir adet havuz bulunmaktadır ve herhangi bir tesis inşa edilmemiştir.
Ruhsat alanında yapılan jeolojik ve hidrojeokimyasal etüt çalışmaları
neticesinde, sahada jeotermal sistemin olabilirliği öngörülmüş, bunun sonucunda da
jeofizik çalışmalar planlanarak sondaj lokasyonu belirlemeye yönelik detay etüt
çalışmalar yapılmıştır.
Sahada yapılan jeoloji, hidrojeokimya ve jeofizik DES çalışmalarına dayanarak
ruhsat sahasının orta bölgesinde, Alaman köyü kuzeybatısında, travertenlerin bulunduğu
alanda jeotermal anomali olabilecek bir bölge belirlenmiş ve bu alan içerisinde uygun
lokasyonda jeotermal amaçlı bir sondajla sahanın geliştirilebileceği öngörülmüştür

Rapor Özellikleri
Rapor No 11772
Rapor Adı SİVAS-ŞARKIŞLA-ALAMAN AR: 13 NO'LU JEOTERMAL (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum SİVAS ŞARKIŞLA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi KASIM 2014
Yazarlar Levent İLDEŞ Ömer DUMAN

SİVAS-ŞARKIŞLA-ALAMAN AR:13 NO'LU JEOTERMAL (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11772
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 145,02TL


Etiketler: SİVAS-ŞARKIŞLA-ALAMAN AR: 13 NO'LU JEOTERMAL (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU