• 201400181 NO'LU ESKİŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİ LİNYİT  RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü uhdesindeki Eskişehir-Merkez’de bulunan 201201248, 201201249,
201201256 ve 201201304 no’lu 4 adet mücavir kömür arama ruhsat alanlarında toplam 27 adet
arama ve rezerv sondajı yapılmıştır. Bu sondajlar sonucunda; kömür yayılımı olmadığı tespit edilen
kısımların çıkartılıp, ruhsatların küçültülerek birleştirilmesi ve yeniden ruhsatlandırılması talebimiz
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce uygun bulunmuş, söz konusu mücavir ruhsatların küçültülüp
birleştirilmesi sonucunda MTA Genel Müdürlüğü adına 201400181 no’lu yeni bir ruhsat
düzenlenmiştir. Bu işlem neticesinde, yukarıda belirtilen 27 adet sondajdan 24 adedi 201400181
no’lu ruhsat alanı içinde kalmış, 3 adedi (ES-70, ES-78 ve ES-79 no’lu sondajlar) 201400181 no’lu
ruhsatın dışında kalmıştır (Ek:3). Bu 3 adet sondaj kömür kesmediğinden, 201400181 no’lu saha
için tespit edilen kömür rezerv miktarını ve kalitesini etkilememektedir.
MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 201400181 no’lu linyit ruhsat sahası Eskişehir İli Merkez İlçesi,
Sevinç Köyü sınırları içerisinde 1/25 000 ölçekli Eskişehir i25 a3, i25 b4 paftaları içerisinde 824,94
hektarlık bir alanı kaplamaktadır.
Ruhsat sahası Kuvaterner yaşlı Alüvyon ile kaplı olup hemen altında; kiltaşı, kumtaşı, silttaşı
ve çakıltaşı ardalanmasından oluşan Pliyosen yaşlı çökeller ile beyaz-krem renkli kireçtaşından
oluşan ve Miyosen çökellerinin en üst düzeylerini oluşturan m3 serisi yer alır. Sondajlarda m3 serisi
altında kömürlü m2 serisi kesilmektedir.
Ruhsat sahasında toplam derinliği 9607,10 m olan 24 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajların 17 adedi kömür kesmiş olup, 7 adet sondaj kömür kesmemiştir. Yapılan etüt ve sondaj
çalışmalarının sonucunda sahada alt damar ve üst damar olarak adlandırılan iki ayrı kömür damarı
tespit edilmiştir. Kömür kesen sondajlardan 11 adedi her iki kömür damarını da kesmiş, ayrıca 5
adedi sadece üst kömür damarını, 1 adedi de sadece alt kömür damarını kesmiştir. Üst damarda
kömüre giriş metresi 240,60 - 444,00 m, alt damarda kömüre giriş metresi ise 312,20 – 492,15 m
arasında değişmektedir. Üst damarda ortalama kömür kalınlığı 6,88 m, alt damarda ortalama
kömür kalınlığı ise 3,08 m’dir. Üst damar ile alt damar arasında kalınlığı 8 m ile 66 m arasında
değişen kum, silt ve bitümlü marnlardan oluşan birimler yer almaktadır.
Ruhsat sahasındaki kömür, yeraltı işletme yöntemiyle işletilebilecek konumdadır.
Ruhsat sahasında yapılan ve kömür kesen sondajların değerlendirilmesi sonucunda
Alt Damarda 15 743 985 ton, Üst Damarda 47 269 232 ton olmak üzere Toplam 63 013 217
ton görünür linyit rezervi hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11790
Rapor Adı 201400181 NO'LU ESKİŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİ LİNYİT RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS JEOLOJİ VE REZERV RAPORU
Konu KÖMÜR ARAMALARI
Yer - Konum ESKİŞEHİR MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2014
Yazarlar Dr. İlker ŞENGÜLER Korhan USTA Seçil ÇOLAKOĞLU H.Tuba DUYGULU

201400181 NO'LU ESKİŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİ LİNYİT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11790
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 585,91TL


Etiketler: 201400181 NO'LU ESKİŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİ LİNYİT RAPORU