• KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN-HÜYÜKLÜ SAHASI JEOFİZİK RAPORU

İnceleme alanı; Kahramanmaraş iline bağlı Afşin ilçesi Hüyüklü, Nadirköy ve Soğucak Köyü arasını içeren Elbistan L37-c2 paftasında yer almaktadır. Raporda etüt sahası Hüyüklü (Kayışındere) Sahası olarak adlandırılacaktır. Adı geçen sahada 31.10.2012 - 12.12.2012 tarihleri arasında 2012-32-13-01-2 proje kodlu ER:1094184 nolu Kahramanmaraş-Osmaniye Polimetal Maden Aramaları projesi kapsamında Jeofizik Gravite, Manyetik ve İndüksiyon Polarizasyon (IP) etütleri yapılmıştır. Jeofizik etüt yapılacak alan proje başkanlığı ve kamp şefliği tarafından tanımlanmış ve sınırlandırılmıştır.
Jeofizik Gravite-Manyetik etüdü, çalışma sahasında 50x50 metre aralıklı karelaj olarak planlanmıştır. 02.11.2012 tarihinde başlatılan çalışmalar 01.12.2012 tarihinde 1240 noktada ölçü alınarak tamamlanmıştır. Aynı sahada yürütülen IP çalışmasında da KB-GD yönlü, 8 adet profil üzerinde toplam 23000 m. uzunluğunda pol dipol elektrot diziliminde ölçüler alınmıştır.
Yapılan bu çalışmalar ile jeofizik çalışma öncesi yapılan jeolojik ve sondaj faaliyetleri neticesinde ortaya konan sülfürlü cevherleşmenin yanal ve düşey yönde yayılımı belirlenmiştir. Mevcut sondaj verilerinden elde edilen bilgilerin, jeofizik haritalar ile deneştirilmesi neticesinde, jeolojik birimlerin konumları, sınırları ve cevher ilişkisi tanımlanmıştır.
Tüm bu değerlendirmeler neticesinde, anomali-cevher ilişkisinin sorgulanması ve cevherleşmenin devamlılığının kontrol edilmesi için 13’ü öncelikli olmak üzere toplam 21 lokasyonda sondaj önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11802
Rapor Adı KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN-HÜYÜKLÜ SAHASI JEOFİZİK GRAVİTE MANYETİK VE IP ETÜT RAPORU
Konu GRAVİTE-MANYETİK IP ETÜT
Yer - Konum KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2015-ANKARA
Yazarlar Kürşad BEKÂR Atakan ALACA Uğur AKIN

KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN-HÜYÜKLÜ SAHASI JEOFİZİK RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11802
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 272,00TL


Etiketler: KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN-HÜYÜKLÜ SAHASI JEOFİZİK GRAVİTE MANYETİK RAPORU