• GİRESUN-ALUCRA  JEOTERMAL  JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü ile Giresun İl Özel İdaresi arasında yapılan sözleşme gereğince, Özel İdare uhdesinde bulunan 02 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında sondaj lokasyonu belirlemeye yönelik, jeotermal enerji araştırma amaçlı etüt çalışması (jeoloji, jeofizik) yapılmıştır.
İnceleme alanı Kuzey Anadolu Fay Kuşağı’nın kuzeyine Giresun ili Alucra ilçesi, Hayran kaplıca alanında yer almaktadır. İnceleme alanı sınırları içinde Mesozoyik ve Senozoik yaşlı kaya birimleri izlenmektedir. Mesozoyik genellikle kireçtaşları ve volkano sedimanter kayaçlar, Senozoyik ise kireçtaşları, volkanit ve kırıntılı birimlerle temsil edilmektedir.
Yapılan jeolojik, hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve jeofizik incelemeler ile alan jeotermal açıdan değerlendirilmiştir. Jeolojik olarak örtü kaya, hazne kaya, beslenme alanı ve ısıtıcı araştırmaları ile tektonik yapılar incelenmiştir. Jeoloji ve hidrojeoloji çalışmaları sonucunda belirlenen profillerde alınan jeofizik ölçüler ışığında veriler değerlendirilerek sahanın özdirenç dağılımı belirlenmiş olup, elektrik yapı kesitleri çıkartılarak jeolojik süreksizliklere karşılık gelebilecek yapılar ortaya çıkarılmıştır.
Alanda, yaklaşık KD-GB doğrultulu ters fay sistemi izlenmekte olup, 24,5 °C sıcaklığında, yaklaşık 6-10 l/sn. debide boşalan bir sıcak su kaynağı bulunmaktadır.
Alınan jeofizik ölçüler ışığında veriler değerlendirilerek sahanın özdirenç dağılımı belirlenmiş olup, yoruma esas teşkil eden elektrik yapı kesitleri çıkartılarak jeolojik birimlere karşılık gelebilecek elektriksel tabakalar, fay ve kırık zonları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca farklı seviyelerde görünür özdirenç seviye haritaları oluşturularak derine doğru özdirenç dağılımı izlenmiştir.
Jeofizik çalışma sonucu elde edilen veriler sahanın jeolojisi ile birlikte değerlendirmeye alınarak, Hayran Kaplıcası ve civarını kapsayan 02 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat alanındaki uygulamalar jeotermal enerji olanakları açısından yorumlanmaya çalışılmış ve çalışma alanında yer alan sıcak su çıkışının bir bindirme ara yüzeyi ve buna bağlı oluşan kırık sisteminden çıktığı bilindiğinden, bu ara yüzey ve buna bağlı tali kırık sistemlerinin geometrisi incelenmiş ve ortaya konulmuştur. Tüm verilerin ortak değerlendirilmesi sonucu iki lokasyonun sıcaklık araştırması amacıyla gradyan sondajıyla tetkiki uygun görülmüştür.
2

Rapor Özellikleri
Rapor No 11815
Rapor Adı GİRESUN-ALUCRA JEOTERMAL JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOLOJİK ETÜT
Yer - Konum GİRESUN ALUCRA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MAYIS 2015
Yazarlar Sinan SARP Kürşad BEKAR Taner BEKAR

GİRESUN-ALUCRA JEOTERMAL JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11815
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 129,00TL


Etiketler: GİRESUN-ALUCRA JEOTERMAL JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU