• DÜZCE İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada, Bilecik ilindeki jeotermal kaynaklara ilişkin bilgilerin derlenmesi, güncelleştirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
“Jeotermal Kaynaklara İlişkin Güncelleştirme ve Değerlendirme Projesi“ kapsamında yapılan çalışmalar, merkezde arşiv ve envanter bilgilerinin derlenmesi ve arazide kaynakların yerinde incelenerek bu kaynaklara ilişkin bilgilerin güncellenmesi şeklinde yürütülmüştür.
Rapor içeriğinde jeotermal alanların özet jeoloji bilgileri verilmiş, bu alanlara ilişkin jeolojik özellikleri yansıtan haritalar için Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri’nden yararlanılmıştır.
Arazi çalışmalarında jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi, kuyu/kaynağın kullanım durumu güncellenmiş, bilgi alınamayanlar için MTA Genel Müdürlüğü arşivindeki bilgilerden yararlanılmıştır. Arşivde ve envanterde bulunmayan bazı kaynak ve kuyuların da arazide koordinat, sıcaklık ve debileri mümkün olduğu ölçüde belirlenmiştir. Özellikle çoğu kuyunun kullanımda olması veya kuyu başlarının ölçümlere uygun olmaması nedeniyle debi değerleri olarak kayıtlarımızdaki ilk üretim değerleri kullanılmıştır. Kaynak ve kuyuların koordinatları arazide GPS ile ölçülerek 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalara işaretlenmiştir.
Kaynak ve kuyulara ait arşivlerde mevcut olan kimyasal analiz sonuçları verilmiş, sınıfları, kabuk yapıcı ve aşındırıcı gibi özellikleri de belirtilmiştir.
Jeotermal alanlarda yapılmış olan koruma alanları etütlerinde belirlenmiş koruma zonlarında alınması gereken önlemler ile öneriler rapor içinde, bu koruma zonlarını gösteren haritalar ise üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan rapor ekinde verilmiştir.
Tüm bu çalışmalardan sonra sahanın geliştirilmesine yönelik ve eksik olan çalışmalar ile yapılmasında yarar görülen çalışmalar, arazi gözlemleri ve daha önce yapılmış olan çalışmalara ilişkin raporlardaki öneriler dikkate alınarak belirlenmiştir.
Jeotermal alanlarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış jeotermal enerji aramaya yönelik çalışmaların listesi yine raporda yer almaktadır.
Proje, Jeoloji (Hidrojeoloji) Yük. Müh. Dr. Nilgün DOĞDU’nun başkanlığında büro ve arazi çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. Büro çalışmalarında, arşivde bulunan raporlardan özet jeoloji, jeoloji haritası, kaynak ve kuyu bilgileri, kaynak ve kuyulardaki akışkanın kimyasal sınıflaması ve alanda yapılan koruma alanları etütlerine yönelik bilgileri Dr. Jeoloji (Hidrojeoloji) Müh. Berrin AKAN derlemiştir. Dr. Jeoloji (Hidrojeoloji) Müh. Berrin AKAN ve Dr. Jeoloji (Hidrojeoloji) Müh. Nilgün DOĞDU tarafından gerçekleştirilen arazi çalışmalarında ise kaynak ve kuyular yerinde incelenerek koordinatları arazide GPS ile ölçülmüş, jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi, kuyu/kaynağın kullanım durumu güncellenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10908
Rapor Adı DÜZCE İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum DÜZCE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ARALIK 2006,
Yazarlar Berrin AKAN Nilgün DOĞDU

DÜZCE İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10908
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 64,00TL


Etiketler: DÜZCE İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU