• AKSARAY-MERKEZ-GENÇOSMAN AMG-2014/1  JEOTERMAL RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesince Aksaray-
Merkez-Gençosman AR: 2012680005 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında
akışkan üretimine yönelik jeotermal enerji araştırma amaçlı AMG-2014/1 jeotermal
sondajı gerçekleştirilmiştir.
Sondajın gerçekleştirildiği AR: 2012680005 no.lu jeotermal kaynak arama
ruhsat sahasının içinde kaldığı bölgede stratigrafik istif; Paleozoyik yaşlı Kırşehir
Masifi’ne ait Bozçaldağ Formasyonu olarak adlandırılan mermerler ile başlamaktadır.
Sahada genel olarak sokulum şeklindeki Oligosen’e kadar gözlenen Orta Anadolu
Granitoyidi yer yer mostra vermektedir. Paleozoyik yaşlı Bozçaldağ Formasyonu’nun
üzerine Üst Kretase yaşlı diyabaz, gabro ve serpantinitlerden oluşan Mamasun Ofiyoliti
yerleşmiştir. Sahada Senozoyik yaşlı birimleri Oligosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı,
çamurtaşı ve jipslerden oluşan İncik Formasyonu ile Orta Miyosen-Üst Pliyosen yaşlı
ayrılmamış karasallardan meydana gelmiş olan İç Anadolu Grubu ve yine bu grup
içerisinde yer yer mostraları gözlenen Kızılkaya İgnimbiriti oluşturmaktadır. İstif,
Kuvaterner yaşlı alüvyon ve travertenlerle son bulur.
Aksaray-Merkez-Gençosman AMG-2014/1 jeotermal araştırma sondaj kuyusu,
1.500 metre derinlikte tamamlanmıştır. Sondajda; 00,00-14,00 m’ler arasında toprak
örtü ve alüvyon birimi, 14,00-330,00 m’ler arası Orta Miyosen-Üst Pliyosen yaşlı İç
Anadolu Grubu’na ait kil ara seviyeli, kumtaşı, kireçtaşı seviyeleri, 330,00-930,00 m’ler
arası ise Oligosen yaşlı İncik Formasyonu’na ait kumtaşı, kiltaşı, çamurtaşı, jips ara
seviyeli konglomera birimi, 930,00-1.500,00 m’ler arası ise Üst Kretase yaşlı Mamasun
Ofiyoliti’ne ait gabro, diyabaz, serpantinit seviyeleri kesilmiştir.
Aksaray-Merkez-Gençosman AMG-2014/1 jeotermal araştırma sondaj
kuyusunda ilerleme, 170 m’ye kadar 171/2'' çaplı matkapla, 170,00-685 m’ler arası 121/4''
çaplı matkapla, 685-1500 m’ler arası ise 81/2'' çaplı matkapla gerçekleştirilmiştir. Üst
seviyelerden düşük sıcaklıklı akışkan karışmasını önlemek ve kuyu emniyetini
sağlamak amacıyla 0,00-159,50 m’ye 13 3/8” , 0,00-677,00 m’ye kadar ise 95/8” çaplı
kapalı muhafaza boruları inilmiş ve boru arkaları çimentolanmıştır. 1.500 m’de bitirilen
jeotermal araştırma sondaj kuyusunda 669,62 m’den itibaren 6 5/8” çaplı kapalı ve filtreli
borular liner olarak inilerek kuyu teçhiz edilmiştir.
AMG-2014/1 jeotermal araştırma sondaj kuyusunda; kuyu taban derinliği 639 m
iken ve ilerleme bitiminde olmak üzere kuyu içi jeofizik loglarından termik, gamma ray,
neutron, SP, rezistivite ve density log ölçüleri alınmıştır.
Delme ve teçhiz işleminin ardından kuyuda temizlik ve kompresör ile kuyu
geliştirme ve üretim, ayrıca test çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Testler, iki kez asitleme
uygulaması gerçekleştirilen kuyuda, asitleme öncesinde statik sıcaklık, statik basınç,
water-loss ve çok debili enjeksiyon testleri şeklinde, asitleme uygulamaları sonrasında
ise üretim testleri şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak artezyenik üretime sahip olmayan kuyudan 0,5 l/sn. debi
(kompresör) ve 30,8 °C sıcaklıkta sıcak su üretimi sağlanmıştır.
Suların sınıflaması, suların yüzeye ulaşana kadar geçirdikleri süreç, su-kayaç
etkileşimi, karışım oranı, hidrokimyasal fasiyes ve sahanın hidrokimyasal tarihçesinin
ortaya konulması amacıyla üretim esnasında kuyudan sıcak su numunesi alınarak MTA
Genel Müdürlüğü laboratuarlarında majör element analizi yaptırılmak istenmiş ancak
numunenin yüksek iletkenliği ve klor içeriğinden dolayı nitrit piki sağlıklı
değerlendirilemediğinden, numunenin analizi gerçekleştirilememiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11834
Rapor Adı AKSARAY-MERKEZ-GENÇOSMAN AMG-2014/1 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum AKSARAY MERKEZ GENÇOSMAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi TEMMUZ 2015
Yazarlar Arzu ÇAĞLAYAN Ali AKAR

AKSARAY-MERKEZ-GENÇOSMAN AMG-2014/1 JEOTERMAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11834
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 218,00TL


Etiketler: AKSARAY-MERKEZ-GENÇOSMAN AMG-2014/1 KUYU BİTİRME RAPORU