• YOZGAT AKDAĞMADENİ SİVAS YILDIZELİ  JEOTERMAL ETÜT RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü tarafından daha önceki yıllarda Yozgat ve Sivas ili
jeotermal sahalarında pek çok jeoloji, jeofizik ve sondajlı çalışma yapılmıştır. Bu proje
kapsamında çalışılan AR: 21 no.lu Yozgat-Akdağmadeni-Alicik ve AR: 06 no.lu Sivas-
Yıldızeli-Akkoca jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında herhangi bir sıcak su
kaynağı veya jeotermal emare bulunmamaktadır.
Ruhsat sahaları ve civarında temel birim, Üst Kretase yaşlı Tekelidağ karışığıdır.
Bunun üzerine uyumsuz olarak Üst Kretase-Eosen yaşlı aglomera, volkanikler ve
kireçtaşlarından oluşan Kılıçlı Formasyonu gelmektedir. Kılıçlı Formasyonu üzerinde
Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı ve silttaşından oluşan İncesu Formasyonu
uyumsuz olarak yer almaktadır. Tüm bu birimler uyumsuz olarak Kuvaterner yaşlı
alüvyon tarafından örtülür.
Sahada Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı, İncesu Formasyonu’na ait birimlerden
gevşek tutturulmuş çakıltaşı, kumtaşının örtü kayacı, stratigrafik seride altta yer alan
Üst Kretase yaşlı Tekelidağ Karışığı’nın ise rezervuarı oluşturabileceği öngörülmüştür.
AR: 21 no.lu Yozgat-Akdağmadeni-Alicik ve AR: 06 no.lu Sivas-Yıldızeli-
Akkoca jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarındaki suların toplam mineralizasyon
değerleri 217,44-1.091,06 mg/l arasındadır. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği
sınıflamasına göre; YSA-1 no.lu numune sodyumlu, kalsiyumlu, magnezyumlu,
bikarbonatlı, mineralli soğuk sular sınıfında yer almaktadır. YSA-2 ve YSA-4 no.lu
numuneler kalsiyumlu, sodyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, mineralce fakir soğuk
sular sınıfında yer almaktadır. YSA-3 no.lu numune ise sodyumlu, magnezyumlu,
kalsiyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, mineralli soğuk sular sınıfında yer alır.
Ruhsat alanlarında yapılan jeolojik harita alımı çalışmalarında, sahada bir
jeotermal sistemin olabilirliği öngörülmüş, bunun sonucunda da jeofizik ve
hidrojeokimya çalışmaları planlanarak lokasyon yeri belirlemeye yönelik detay etüt
çalışmaları yapılmıştır.
Tüm jeofizik (rezistivite, SP) çalışmalar sonucunda elde edilen veriler birlikte
değerlendirilerek, Yozgat-Akdağmadeni-Alicik AR: 21 ve Sivas-Yıldızeli-Akkoca AR:
06 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları jeotermal enerji olanakları açısından
yorumlanmaya çalışılmıştır. Jeofizik rezistivite çalışmalarıyla belirlenen tektonik
yapıların, jeolojik çalışmalar sonucu belirlenen tektonik yapılarla uyum içinde olduğu
görülmüştür. Bu nedenle jeofizik çalışmalar ile tespit edilen anomalilerin zayıf da olsa
jeotermal kökenli olabileceği değerlendirilmiştir. Ancak Yozgat-Akdağmadeni-Alicik
köyü ve Sivas-Yıldızeli-Akkoca köyü civarındaki saha uygulamaları sonucunda yapılan
değerlendirmeler, ekonomik ölçülerde bir sıcak akışkan üretiminin sınırlı olacağını
göstermektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11835
Rapor Adı YOZGAT-AKDAĞMADENİ-ALİCİK AR: 21 VE SİVAS-YILDIZELİ-AKKOCA AR: 06 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum YOZGAT AKDAĞMADENİ ALİCİK SİVAS YILDIZELİ AKKOCA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EYLÜL 2015
Yazarlar Levent İLDEŞ İsmail KARA Hamza KARAMAN

YOZGAT AKDAĞMADENİ SİVAS YILDIZELİ JEOTERMAL ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11835
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 218,86TL


Etiketler: YOZGAT-AKDAĞMADENİ-ALİCİK AR: 21 VE SİVAS-YILDIZELİ-AKKOCA AR: 06 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU