• SİVAS İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI  RAPORU

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
arasında yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada, Sivas ilindeki
jeotermal kaynaklara ilişkin bilgilerin derlenmesi, güncelleştirilmesi ve
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
“Jeotermal Kaynaklara İlişkin Güncelleştirme ve Değerlendirme Projesi“
kapsamında yapılan çalışmalar, merkezde arşiv ve envanter bilgilerinin derlenmesi ve
arazide kaynakların yerinde incelenerek bu kaynaklara ilişkin bilgilerin güncellenmesi
şeklinde yürütülmüştür.
Rapor içeriğinde jeotermal alanların özet jeoloji bilgileri verilmiş, bu alanlara
ilişkin jeolojik özellikleri yansıtan haritalar için Türkiye Jeotermal Kaynakları
Envanteri’nden yararlanılmıştır.
Arazi çalışmalarında jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi, kuyu/kaynağın
kullanım durumu güncellenmiş, bilgi alınamayanlar için MTA Genel Müdürlüğü
arşivindeki bilgilerden yararlanılmıştır. Arşivde ve envanterde bulunmayan bazı kaynak
ve kuyuların da arazide koordinat, sıcaklık ve debileri mümkün olduğu ölçüde
belirlenmiştir. Özellikle çoğu kuyunun kullanımda olması veya kuyu başlarının
ölçümlere uygun olmaması nedeniyle debi değerleri olarak kayıtlarımızdaki ilk üretim
değerleri kullanılmıştır. Kaynak ve kuyuların koordinatları arazide GPS ile ölçülerek
1/25000 ölçekli topoğrafik haritalara işaretlenmiştir.
Kaynak ve kuyulara ait arşivlerde mevcut olan kimyasal analiz sonuçları
verilmiş, sınıfları, kabuk yapıcı ve aşındırıcı gibi özellikleri de belirtilmiştir.
Jeotermal alanlarda yapılmış olan koruma alanları etütlerinde belirlenmiş
koruma zonlarında alınması gereken önlemler ile öneriler rapor içinde, bu koruma
zonlarını gösteren haritalar ise üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan rapor ekinde
verilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10900
Rapor Adı SİVAS İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Kasım 2006
Yazarlar Hakan ÖZKAN Selahattin KAHRAMAN

SİVAS İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10900
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 203,35TL


Etiketler: SİVAS İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU