• ERZURUM-TEKMAN GÜNEYBATISI JEOTERMAL ETÜT RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı’nın
2005 13E15 özel proje kod numaralı Erzurum-Tekman Jeotermal Enerji Aramaları
Projesi kapsamında yapılan bu çalışmada, Tekman ilçesinin güneybatısında bulunan
sıcak su kaynaklarının, jeolojik etüt ve su kimyası çalışmaları yapılarak jeotermal
etüdünün gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
İnceleme alanı Kuzey Anadolu Fay kuşağının ve Doğu Anadolu Fay kuşağının
Bingöl-Karlıova’da kesiştiği bölgenin kuzey kısımlarında yer almaktadır. Jeolojik
olarak inceleme alanındaki en yaşlı birimi Paleozoyik yaşlı Hınıs Metaofiyoliti’ne ait
peridotitler oluşturur. Bu temel kayaların üzerine tektonik uyumsuzlukla Tersiyer’e ait
birimler gelmektedir. Bölgede, Tersiyer birimleri bordo-kızıl renkli kaba kırıntılılar
(çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı), kireçtaşı, ince taneli sedimanter kayaçlar ve volkanik
(lav, piroklastik) kayaçları içeren üye ve formasyonlardan oluşur. Tersiyer birimlerini
oluşturan Alt-Orta Eosen yaşlı Navru, Orta Eosen yaşlı Kozlu, Üst Eosen yaşlı
Memişkomu, Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Mollakulaçdere ve Alt Miyosen yaşlı
Adilcevaz formasyonları birbirleriyle düşey ve yanal geçişlidir. Bu birimlerin üzerine
de açısal uyumsuzlukla Bingöl Dağı Grubu’na ait Orta Miyosen yaşlı Hınıs İgnimbriti
ve Yolüstü Yayla Lavı Üyeleri gelmektedir. Bunları da yine uyumsuzlukla Varto
Grubu Solhan Formasyonu’na ait Üst Miyosen yaşlı Kohkale Tepe Lavı Üyesi ve OrtaÜst
Pliyosen yaşlı Yolüstü Formasyonu üzerlemektedir. Tüm bu birimlerin üzerine de
Kuvaterner yaşlı yamaç molozu, heyelan döküntüsü, traverten ve alüvyon birimleri
gelmektedir.
Yapılan jeolojik ve hidrojeoloji çalışmaları ile sıcak su kaynaklarının özellikleri
belirlenmiş olup öncelikle Kiğıhamzan ve Yiğitler bölgelerinde detaylı jeoloji ve
jeofizik çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11836
Rapor Adı ERZURUM-TEKMAN GÜNEYBATISI SICAK SU KAYNAKLARI JEOTERMAL ETÜT RAPORU
Konu SICAK SU
Yer - Konum ERZURUM TEKMAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ARALIK 2006
Yazarlar Sinan SARP Hanefi GÜRLER

ERZURUM-TEKMAN GÜNEYBATISI JEOTERMAL ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11836
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 176,50TL


Etiketler: ERZURUM-TEKMAN GÜNEYBATISI SICAK SU KAYNAKLARI JEOTERMAL ETÜT RAPORU