• UŞAK İLİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARA İLİŞKİN RAPORU

Alanda temeli, yörede yüzeyde görülmeyen ancak açılan kuyularda kesilen Üst Kretase
yaşlı vezirler Melanjı oluşturur. Bu birimi Miyosen yaşlı Yeniköy grubu örter. Kuvaterner
alüvyon ve traverten ile temsil edilir (Ölmez, 2000) (Şekil 4). Vezirler Melanjı ultramafit,
radyolarit, çörtlü kireçtaşı, tüfit, çamurtaşı, silisli ve kireçli kabuklardan oluşmaktadır.
Üst Kretase yaşlı vezirler melanjı üzerinde, marn seviyesiyle başlayıp kumtaşı ve
çakıltaşı ardalanmasıyla devam eden Yeniköy formasyonu açısal uyumsuzlukla yer alır.
Alüvyon düzlüklerde, akarsu yörelerinde ve dik dağ yamaçları altında tutturulmamış kil,
kum ve çakıllarla temsil edilen genç çökellerdir. Traverten ise sıcak su kaynakları civarlarında
bu boşalımlarla ilişkili olarak çökelirler.

Bölge tektonik olarak birkaç deformasyon evresi geçirmiştir. Alan Batı Anadolu’da
meydana gelen grabenleşmeye bağlı olarak gelişen farklı doğrultulardaki fay sistemleri
üzerinde yer alır. Bölgede görülen normal faylar KD-GB doğrultuludur.
Alanda hazne kayayı vezirler Melanjına ait serpantin, kuvars, çört ve ultramafitler temsil
eder. Yeniköy formasyonuna ait kireçtaşı ise ikincil hazne kayacı özelliği taşır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10870
Rapor Adı UŞAK İLİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum UŞAK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi OCAK 2006,
Yazarlar İbrahim AKKUŞ Önder AYDOĞDU Mehmet VEKLİ

UŞAK İLİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARA İLİŞKİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10870
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 122,49TL


Etiketler: UŞAK İLİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU