• KÜTAHYA İLİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARA İLİŞKİN RAPORU

Bölgenin jeolojisine ait bilgiler Yücel ve diğ. (1983)'nden alınmıştır. Yöredeki istifin
temelinde Prekambriyen'e ait gnays ve migmatitler ile temsil edilen Kalkan formasyonu yer
alır. Kalkan formasyonunu Paleozoyik yaşlı kuvarsit, kuvars-muskovit şist, mikaşist, kalkşist
ve kristalize kireçtaşı (mermer) içerikli Simav metamorfitleri uyumsuz olarak örter. Daha
üstte yine uyumsuz olarak Mesozoyik yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve kireçtaşından oluşan
Kırkbudak formasyonu bulunur. Senozoyik yaşlı killi kireçtaşı, kiltaşı, tüf, kumtaşı ve marn
ardalanmalı Kızılbük formasyonu istifi devam ettirir. En genç oluşuklar ise tutturulmamış
kaba detritiklerden oluşan Toklargölü formasyonu, Eynal formasyonu ve güncel
alüvyonlardır(Şekil 2).
Magmatik etkinlikle ilgili olarak, Paleosen yaşlı granitik plüton olan Eğrigöz graniti
Simav metamorfitleri ve Kırkbudak formasyonu ile dokanak ilişkileri sunar. Kuvaterner yaşlı
Naşa bazaltı ise en genç volkanik etkinliktir.
Yörede gözlenen kırıkların çoğunluğu eğim atımlı faylardır. Bu kırıklar genellikle KBGD,
BKB-DGD ve B-D doğrultuludur.
Alanda ana rezervuar kayalar Kırkbudak formasyonunun kireçtaşları, kalkşist ve
kristalize kireçtaşı (mermer) seviyeleri ve bunları kesen fay zonlarıdır. Naşa bazaltı ikincil
rezervuar kaya niteliklidir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10868
Rapor Adı KÜTAHYA İLİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum KÜTAHYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi OCAK 2006
Yazarlar İbrahim AKKUŞ Önder AYDOĞDU Mehmet VEKLİ

KÜTAHYA İLİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARA İLİŞKİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10868
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 486,66TL


Etiketler: KÜTAHYA İLİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU