• YALOVA İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI  RAPORU

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında
yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada, Yalova ilindeki jeotermal
kaynaklara ilişkin bilgilerin derlenmesi, güncelleştirilmesi ve değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
“Jeotermal Kaynaklara İlişkin Güncelleştirme ve Değerlendirme Projesi (Orta Anadolu-
Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi)“ kapsamında yapılan çalışmalar, merkezde arşiv ve
envanter bilgilerinin derlenmesi ve arazide kaynaklar yerinde incelenerek bu kaynaklara
ilişkin bilgilerin güncellenmesi şeklinde yürütülmüştür.
Rapor içeriğinde jeotermal alanların özet jeoloji bilgileri verilmiş, bu alanlara ilişkin
jeolojik özellikleri yansıtan haritalar için Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri’nden
yararlanılmıştır.
Kaynak ve kuyuların koordinatları arazide GPS ile ölçülerek 1/25000 ölçekli topoğrafik
haritalara işaretlenmiştir.
Arazi çalışmalarında jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi, kuyu/kaynağın kullanım
durumu güncellenmiş, bilgi alınamayanlar için Genel Müdürlüğümüz arşivindeki bilgilerden
yaralanılmıştır. Arşivde ve envanterde bulunmayan bazı kaynak ve kuyuların da arazide
koordinat, sıcaklık ve debileri mümkün olduğu ölçüde belirlenmiştir. Özellikle çoğu kuyunun
kullanımda olması veya kuyu başlarının ölçümlere uygun olmaması nedeniyle debi
değerlerleri olarak kayıtlarımızdaki ilk üretim değerleri kullanılmıştır.
Kaynak ve kuyulara ait arşivlerde mevcut olan kimyasal analiz sonuçları verilmiş,
sınıfları, kabuk yapıcı ve aşındırıcı gibi özellikleri de belirtilmiştir.
Jeotermal alanlarda yapılmış olan koruma alanları etütlerinde belirlenmiş koruma
zonlarında alınması gereken önlemler ile öneriler rapor içeriğinde, bu koruma zonlarını
gösteren haritalar ise üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan rapor ekinde verilmiştir.
Tüm bu çalışmalardan sonra sahanın geliştirilmesine yönelik ve eksik olan çalışmalar ile
yapılmasında yarar görülen çalışmalar, arazi gözlemleri ve daha önce yapılmış olan
çalışmalara ilişkin raporlardaki öneriler dikkate alınarak belirlenmiştir.
Jeotermal alanlarda Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmış jeotermal enerji aramaya
yönelik çalışmaların listesi yine raporda yer almaktadır.
Proje, Jeoloji (Hidrojeoloji) Yük. Müh. Dr. Nilgün DOĞDU’nun başkanlığında büro ve
arazi çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. Jeoloji Müh. Ayşe DİLEMRE’nin sorumluluğunda
yapılan büro çalışmalarında, arşivde bulunan raporlardan özet jeoloji, jeoloji haritası, kaynak
ve kuyu bilgileri, kaynak ve kuyulardaki akışkanın kimyasal sınıflaması ve alanda yapılan
koruma alanları etütlerine yönelik bilgileri Jeoloji(Hidrojeoloji) Müh. Serhad HAKYOL ve
Jeoloji Müh. Yasemin GÖKALP derlemiştir. Çanakkale ilinde yer alan kaynak ve kuyuların
yer aldığı topoğrafik haritaların taranarak bilgisayar ortamına aktarılmasında Jeoloji
(Hidrojeoloji) Müh. Artun ORAKÇI, raporun düzenlenmesinde Jeoloji Müh. Serkan
KARACA’nın katkıları olmuştur. Jeoloji Müh. Sinan SARP ve Jeoloji (Hidrojeoloji) Müh.
Artun ORAKÇI tarafından gerçekleştirilen arazi çalışmalarında ise kaynak ve kuyular yerinde
incelenerek koordinatları arazide GPS ile ölçülmüş, jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi,
kuyu/kaynağın kullanım durumu güncellenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10865
Rapor Adı YALOVA İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum YALOVA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi OCAK 2006
Yazarlar Ayşe DİLEMRE Serhad HAKYOL Yasemin GÖKALP

YALOVA İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10865
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 127,70TL


Etiketler: YALOVA İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU