• MANİSA İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI RAPORU

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında
yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada, Manisa ilindeki jeotermal
kaynaklara ilişkin bilgilerin derlenmesi, güncelleştirilmesi ve değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
“Jeotermal Kaynaklara İlişkin Güncelleştirme ve Değerlendirme Projesi (Orta
Anadolu-Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi)” kapsamında yapılan çalışmalar, merkezde
arşiv ve envanter bilgilerinin derlenmesi ve arazide kaynaklar yerinde incelenerek bu
kaynaklara ilişkin bilgilerin güncellenmesi şeklinde yürütülmüştür.
Rapor içeriğinde jeotermal alanların özet jeoloji bilgileri ile bu alanlara ilişkin
jeolojik özellikleri yansıtan jeoloji haritaları ekte ve şekillerde verilmiştir.
Kaynak ve kuyuların koordinatları arazide GPS ile ölçülerek 1/25000 ölçekli
topoğrafik haritalara işaretlenmiştir.
Arazi çalışmalarında jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi, kuyu/kaynağın
kullanım durumu güncellenmiş, bilgi alınamayanlar için MTA Genel Müdürlüğü
arşivindeki bilgilerden yararlanılmıştır. Arşivde ve envanterde bulunmayan bazı kaynak ve
kuyuların da arazide koordinat, sıcaklık ve debileri mümkün olduğu ölçüde belirlenmiştir.
Özellikle çoğu kuyunun kullanımda olması veya kuyu başlarının ölçümlere uygun
olmaması nedeniyle debi değerlerleri olarak kayıtlarımızdaki ilk üretim değerleri
kullanılmıştır.
Kaynak ve kuyulara ait arşivlerde mevcut olan kimyasal analiz sonuçları verilmiş,
sınıfları, kabuk yapıcı ve aşındırıcı gibi özellikleri de belirtilmiştir.
Jeotermal alanlarda yapılmış olan koruma alanları etütlerinde belirlenmiş koruma
zonlarında alınması gereken önlemler ile öneriler rapor içeriğinde, bu koruma zonlarını
gösteren haritalar ise üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan rapor ekinde verilmiştir.
Tüm bu çalışmalardan sonra sahanın geliştirilmesine yönelik ve eksik olan
çalışmalar ile yapılmasında yarar görülen çalışmalar, arazi gözlemleri ve daha önce
yapılmış olan çalışmalara ilişkin raporlardaki öneriler dikkate alınarak belirlenmiştir.
Jeotermal alanlarda MTA Genel Müdürlüğütarafından yapılmış jeotermal enerji
aramaya yönelik çalışmaların listesi yine raporda yer almaktadır.
Proje, Dr. Jeoloji (Hidrojeoloji) Yük. Müh. Nilgün DOĞDU’nun başkanlığında
büro ve arazi çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. Jeoloji Yük. Müh. Hafize AKILLI’nın
sorumluluğunda yapılan büro çalışmalarında, arşivde bulunan raporlardan özet jeoloji,
jeoloji haritası, kaynak ve kuyu bilgileri, kaynak ve kuyulardaki akışkanın kimyasal
sınıflaması ve alanda yapılan koruma alanları etütlerine yönelik bilgileri Jeoloji
(Hidrojeoloji) Müh. Ünsal TURALI derlemiş, Jeoloji. Müh. Engin BÜLBÜL tarafından
rapor üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Jeoloji. Yük. Müh. Selda CEYHAN
raporun eklerini düzenlemiştir. Jeoloji Müh. Fatoş KURTULUŞ, Jeoloji Müh. Reyhan
ÖZKAN, Jeoloji Yük. Müh. Arif GÜDÜCÜ ve Jeoloji Yük. Müh. Metin BULUT
tarafından gerçekleştirilen arazi çalışmalarında ise kaynak ve kuyular yerinde incelenerek
koordinatları arazide GPS ile ölçülmüş, jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi

Rapor Özellikleri
Rapor No 10863
Rapor Adı MANİSA İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum MANİSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi OCAK 2006-
Yazarlar Ünsal TURALI Hafize AKILLI Engin BÜLBÜL

MANİSA İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10863
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 360,22TL


Etiketler: MANİSA İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU