• KIRŞEHİR İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında
yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada, Kırşehir ilindeki jeotermal
kaynaklara ilişkin bilgilerin derlenmesi, güncelleştirilmesi ve değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
“Jeotermal Kaynaklara İlişkin Güncelleştirme ve Değerlendirme Projesi (Orta Anadolu-
Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi)“ kapsamında yapılan çalışmalar, merkezde arşiv ve
envanter bilgilerinin derlenmesi ve arazide kaynakların yerinde incelenerek bu kaynaklara
ilişkin bilgilerin güncellenmesi şeklinde yürütülmüştür.
Rapor içeriğinde jeotermal alanların özet jeoloji bilgileri verilmiş, bu alanlara ilişkin
jeolojik özellikleri yansıtan haritalar için Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri’nden
yararlanılmıştır.
Kaynak ve kuyuların koordinatları arazide GPS ile ölçülerek 1/25000 ölçekli topoğrafik
haritalara işaretlenmiştir.
Arazi çalışmalarında jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi, kuyu/kaynağın kullanım
durumu güncellenmiş, bilgi alınamayanlar için MTA Genel Müdürlüğü arşivindeki
bilgilerden yaralanılmıştır. Arşivde ve envanterde bulunmayan bazı kaynak ve kuyuların da
arazide koordinat, sıcaklık ve debileri mümkün olduğu ölçüde belirlenmiştir. Özellikle çoğu
kuyunun kullanımda olması veya kuyu başlarının ölçümlere uygun olmaması nedeniyle debi
değerlerleri olarak kayıtlarımızdaki ilk üretim değerleri kullanılmıştır.
Kaynak ve kuyulara ait arşivlerde mevcut olan kimyasal analiz sonuçları verilmiş,
sınıfları, kabuk yapıcı ve aşındırıcı gibi özellikleri de belirtilmiştir.
Jeotermal alanlarda yapılmış olan koruma alanları etütlerinde belirlenmiş koruma
zonlarında alınması gereken önlemler ile öneriler rapor içinde, bu koruma zonlarını gösteren
haritalar ise üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan rapor ekinde verilmiştir.
Tüm bu çalışmalardan sonra sahanın geliştirilmesine yönelik ve eksik olan çalışmalar ile
yapılmasında yarar görülen çalışmalar, arazi gözlemleri ve daha önce yapılmış olan
çalışmalara ilişkin raporlardaki öneriler dikkate alınarak belirlenmiştir.
Jeotermal alanlarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış jeotermal enerji
aramaya yönelik çalışmaların listesi yine raporda yer almaktadır.
Proje, Jeoloji (Hidrojeoloji) Yük. Müh. Dr. Nilgün DOĞDU’nun başkanlığında büro ve
arazi çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. Jeoloji Yük. Müh. Dr.Ali KOÇAK’ın
sorumluluğunda yapılan büro çalışmalarında, arşivde bulunan raporlardan özet jeoloji, jeoloji
haritası, kaynak ve kuyu bilgileri, kaynak ve kuyulardaki akışkanın kimyasal sınıflaması ve
alanda yapılan koruma alanları etütlerine yönelik bilgileri Jeoloji Müh. Lütfi TAŞKIRAN ve
Jeoloji Müh. Hakan ÖZKAN derlemiştir. Jeoloji Yük. Müh. İsmail KARA ve Jeoloji Müh.
Mustafa DURDU tarafından gerçekleştirilen arazi çalışmalarında ise kaynak ve kuyular
yerinde incelenerek koordinatları arazide GPS ile ölçülmüş, jeotermal kaynaklara ait

Rapor Özellikleri
Rapor No 10860
Rapor Adı KIRŞEHİR İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum KIRŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi OCAK 2006-
Yazarlar Ali KOÇAK Lütfi TAŞKIRAN Hakan ÖZKAN

KIRŞEHİR İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10860
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 217,63TL


Etiketler: KIRŞEHİR İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU