• BOLU-KARACASU SAHASI JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA RAPORU

Bolu Valiliği adına, Bolu-Karacasu sahasında jeotermal enerji olanaklarını araştırmak, belirlemek ve yeni sondaj lokasyonlarını saptamak amacıyla görevlendirilen MTA ekibimiz arazideki tüm uygulamalarını 24.08.2005-21.09.2005 tarihleri arasında tamamlamıştır. Ekibimiz yaklaşık 50 km2 yi kapsayan bir alan içinde; jeoloji, jeofizik ve jeokimya çalışmaları yapmıştır. Çok kısa süreli olarak gerçekleştirilen bu arazi çalışmalarında, daha çok veri bütünlemesi amacıyla eski raporlarda saptanmış olan anomali zonlarında ve bazı yeni lokasyonlarda ilave uygulamalar yapılmıştır.
Elde edilen yeni bulgular, daha önceki yıllarda yapılmış olan çalışmalardan elde edilen verilerle birlikte değerlendirmeye alınarak saha yorumlanmaya çalışılmıştır. Proje sonuç raporu ise Ekim-2005 tarihinde tamamlanmıştır. Değerlendirmelerde ve raporun hazırlanmasında çok sayıda veri birlikte işlendiğinden çeşitli bilgisayar programları kullanılmıştır. Bunlar; Word, Geolink, Surfer, Grapher ve Excel adlı programlardır.
Tüm bu çalışma ve yeniden değerlendirmeler sonucunda sahada; güney-kuzey yönünde dar, batı-doğu yönünde uzunca bir zonda belirgin jeotermal aktivite saptanmıştır. Bu zon sondaj lokasyonlarının konuşlandırılması için birincil hedef alanını oluşturmaktadır. Ancak veriler bu alanın, yani Bolu-Karacasu sahasının düşük enerjili bir alan olduğunu göstermektedir. Büyük olasılıkla yeni açılacak kuyulardan da halen mevcut olan sıcak akışkanın enerjisine eşdeğer bir akışkan elde edilebilecektir. Ancak yeni yapılacak az sayıda sığ sondajla debi arttırılabilir.
Yapılan debi ölçümleri sonucunda, sahada Bolu Özel İdaresi’ne ait üretim yapmakta olan üç kuyunun ve MTA’ya ait B-1 kuyusunun toplam kritik debisi 82.56 l/s olarak saptanmıştır. Fakat 60 l/s debiyle çalıştırılması güvencelidir. Dolayısı ile halen mevcut olan debi de daha büyük tesislerin yapılmasına olanak vermektedir. Fakat ekonomik ve entegre kullanılması şarttır. Ancak gereksinim duyulduğunda yeni kuyuların açılması tarafımızdan önerilmektedir. Yeni yapılması önerilen sondajların koordinatları raporun içeriğinde verilmiş ve yerleri haritalarda işaretlenmiştir.
Bolu-Karacasu sahasında yukarıda verilen birincil alanın dışında fakat çok da belirgin jeotermal aktivite algılanamayan bazı zonlarda saptanmıştır. Daha derin olan bu kesimlerde jeotermal aktivitenin zayıf algılanmasının nedeni, sahanın düşük enerjili olmasından veya soğuk su karışımından kaynaklanabilir. Bir başka nedeni de eşdeğer veri algılanmasıdır. Bu kesimler riskli alanlardır. Ancak araştırma amacıyla bu kesimlerde orta derinlikte bir sondajın yapılmasında en azından bilimsel olarak yarar olacaktır. Bu sondaj aynı zamanda sahanın kuzeye doğru uzanımını da belirliyecektir. Bu amaca yönelik de bir lokasyon belirlenerek koordinatları yine raporun içeriğinde verilmiştir.
Bolu-Karacasu sahasında jeotermal aktivite belirlenen zon ve yakın çevresi birincil koruma alanını oluşturmaktadır ve kesinlikle yapılaşmaya açılmamalıdır. Bu alanın köşe koordinatları raporun içeriğinde verilmiştir. Önerimiz bu alanın ruhsatının alınarak, jeotermal potansiyelin koruma altına alınmasıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10785
Rapor Adı BOLU-KARACASU SAHASI JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum BOLU-KARACASU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EKİM-2005
Yazarlar Hüdavendigar ŞAHİN Ö. Faruk TAMGAÇ Nazım YILDIRIM

BOLU-KARACASU SAHASI JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10785
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 104,00TL


Etiketler: BOLU-KARACASU SAHASI JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA RAPORU