• SULUSARAY (TOKAT) JEOTERMAL ALANININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

Bu çalışma, MTA Genel Müdürlüğü ile Tokat Valiliğince yapılan sözleşme gereği,
Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan “Sulusaray (Tokat)
Jeotermal Etüt Projesi” kapsamında, Sulusaray (Tokat) Jeotermal Sahasında üretim yapan
sondaj kuyularının veriminin azalması ve kaplıca amaçlı kullanılan akışkanın debi ve
sıcaklığının düşmesi sonucu, gereksinime yeterli olamaması nedeniyle, yeni üretim
sondajlarına yönelik lokasyonların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında
sahanın etüdüne yönelik olarak, yaklaşık 40 km2’lik bir alanda 1/25000 ölçekli jeolojik harita
alımı, 20 noktada Düşey Elektrik Sondajı (DES) şeklinde jeofizik özdirenç etüdü
gerçekleştirilmiştir. Yorumlamada kolaylık sağlaması ve daha sağlıklı sonuçlar üretebilmek
amacı ile 4 adet de Doğal Potansiyel profili ölçülmüştür.
İnceme alanında, en yaşlı kaya birimi serpantinit, gabro, diyabaz ve radyolaritlerle
temsil edilen Üst Kretase yaşlı ofiyolitlerdir. Sahada gözlemlenen diğer birimler, bazaltlarla
temsil edilen Eosen yaşlı birim ile bunun üstüne gelen Miyosen (?) yaşlı konglomera,
kumtaşı, killi kireçtaşı, kiltaşı, silttaşı ve marnla temsil edilen birim, kumtaşı, kiltaşı ve silttaşı
ile temsil edilen Pliyosen çökelleri, eski ve yeni alüvyondan oluşur.
Türkiye’nin Pontid ve Anatolid tektonik kuşaklarının birbirlerilerine yakınlaştığı
yerde, Anatolid tektonik kuşağında yer alan inceleme alanının jeodinamik evrimini, yapısal
unsurlarını ortaya koyacak ve deformasyon tipini belirleyecek veriler oldukça azdır. Bu
anlamda jeotermal sistemin oluşmasında etken olan yapısal unsurları ortaya koymak oldukça
güçtür. Bu veriler, genel olarak hem bölgenin genel jeodinamik evriminden hem de bölgesel
çalışmalara dayalı literatür verilerden yorumlanarak ortaya konulmuştur.
İnceleme alanının jeolojik ve jeotermal modeline yönelik veriler ve yorumlarla birlikte
sahada yapılabilecek jeotermal üretim sondajına ait lokasyonların belirlenmesi bu çalışmanın
önemli sonuçlarını oluşturur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10727
Rapor Adı SULUSARAY (TOKAT) JEOTERMAL ALANININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum TOKAT SULUSARAY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Şubat 2005
Yazarlar Servet AÇIKGÖZ Kürşad BEKAR

SULUSARAY (TOKAT) JEOTERMAL ALANININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10727
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 102,56TL


Etiketler: SULUSARAY (TOKAT) JEOTERMAL ALANININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU