• İZMİR-BALÇOVA  SICAK SU SONDAJI  BİTİRME RAPORU

Balçova jeotermal alanında ısıtma sisteminde yararlanmak üzere akışkan üretimi
sağlamak ve reenjeksiyon amacıyla BD-9 kod no’lu kuyu, İzmir Valiliği Balçova Jeotermal
Limited şirketi adına ücretli olarak açılmıştır.
Tektonik kontrollü olan Balçova jeotermal sahasında daha önce yapılan BD kodlu
derin jeotermal sondajlarda, BD-5 kuyusu hariç, doğu-batı doğrultulu Agamemnon-I fayı
kesilmiş ve buradan sıcak su+buhar üretimi sağlanmıştır. BD-8 kuyusunun yaklaşık 300 m
doğusunda açılan BD-9 kuyusunda da Agamemnon-I fay zonunun derinde kesilmesi
hedeflenmiş ve kuyu derinliği 750 m olarak planlanmıştır.
BD-9 sondajında 0-18 m arasında yamaç molozu, 18m.den kuyunun bitirildiği derinlik
olan 772 m’ye kadar Üst Kretase yaşlı İzmir Flişine ait metakumtaşı-metasilttaşı-metakiltaşı
ardalanması kesilmiştir.
Kuyuda delme ve teçhiz işlemi tamamlandıktan sonra statik ve dinamik sıcaklık,
basınç ölçüleri alınmış, water-loss, enjektivite testleri yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda
kuyu içi alterasyon mineralojisi ve jeofizik loglarla uyumlu olarak ana üretim zonunun, 490-
550 m arasındaki Agamemnon-I fay zonu olduğu belirlenmiştir. Bunun dışında 300-450,
700-760 m’ler arasında tali çatlakların kesildiği bölümlerde de az miktarda üretim olmaktadır.
Kuyu testleri sırasında en yüksek sıcaklık kuyu tabanında 139.6 o C ölçülmekle beraber
jeotermal akışkanın üretildiği zonun sıcaklığı 500 m’de 136 o C olarak saptanmıştır. Kuyudan
yüzey sıcaklığı 98.7 o C ve kendiliğinden devamlı olarak üretimi sağlananan 50 l/s debide
olan jeotermal akışkan elde edilmiştir.
Üretim sırasında alınan sıcak su örneğinin yapılan kimyasal analiz sonuçlarına göre;
sondaj suyunun toplam mineralizasyonu 1591 mg/lt olup silis, bor ve flor içeren sodyumlu,
bikarbonatlı, klorlu termal sular sınıfına girmektedir.
Balçova jeotermal sahasının en doğusunda yapılan BD-9 kuyusundan elde edilen
verilere göre, jeotermal akışkanı taşıyan Agamemnon-I fayı doğu-batı doğrultusunda hiçbir
sapma olmadan doğuya doğru devam etmektedir. Sahanın doğuya doğru uzanımını ve sınırını
belirlemek için sondajlı çalışmalara devam edilmelidir. Ancak bu bölge şehir merkezi
konumunda olduğundan sondaj lokasyonu belirlemede sıkıntılar bulunmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10673
Rapor Adı İZMİR-BALÇOVA BD-9 SICAK SU SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ SONDAJ
Yer - Konum İZMİR-BALÇOVA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ Mart 2004-
Yazarlar Çetin KARAHAN Süleyman YILDIZ Ergün MANAV

İZMİR-BALÇOVA SICAK SU SONDAJI BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10673
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 160,00TL


Etiketler: İZMİR-BALÇOVA BD-9 SICAK SU SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU