• SİVAS-YUKARIYILDIZLI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

ÖZ

Çalışmaya esas olan ruhsat alanları (AR: 8 ve AR: 9 no.lu) ve civarında yaşları Paleozoyik ile Kuvaterner arasında değişen metamorfik, volkanik ve sedimanter kayaçlar yer almaktadır. Bu birimleri yaşlıdan gence doğru Akdağ Metamorfikleri, İncesu Formasyonu, Bayat Volkanitleri, travertenler ve alüvyonlar oluşturmaktadır.

Ruhsat alanı  içerisinde jeotermal amaçlı açılmış herhangi bir sondaj bulunmamasına karşın, ruhsat alanlarının hemen güneybatısında kalan Sıcakçermik alanında MTA Genel Müdürlüğü tarafından açılan ve sıcaklıkları 36,9-46,4 ºC arasında değişen 4 adet, DSİ tarafından açılan 2 adet, özel sektör tarafından açılan 1 adet ve MTA Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Üniversitesi adına açılan 1 adet olmak üzere toplam 8 adet sondaj bulunmaktadır. Çalışma alanında ayrıca, 8 no.lu ruhsat alanında kalan ve sıcaklıkları 23,6-30,0 ºC olan 2 adet kaynak bulunmaktadır.

Çalışma alanı ve yakın civarında, sıcaklıkları 15,1-19,5 °C arasında değişen 3 adet soğuk su ve 23,6-30,0 °C sıcaklıklarda 2 adet de sıcak su kaynağından olmak üzere toplam 5 adet kaynaktan numuneler alınmış ve ayrıntılı hidrojeokimyasal analizleri yapılmıştır.

Ruhsat alanlarında yapılan jeolojik harita alımı çalışmalarında, 8 no.lu ruhsat sahasında bir jeotermal sistemin olabilirliği öngörülmüş, bunun sonucunda da jeofizik ve hidrojeokimya çalışmaları bu alanda yoğunlaştırılmıştır.

Sahada yapılan jeoloji, jeofizik DES ve hidrojeokimya çalışmalarına dayanarak SÇ-26 ve SÇ-51 no.lu DES noktaları arasında kalan alanda bir araştırma sondajının yapılması önerilmiştir. Yapılacak sondajda yeterli örtü kalınlığının olması, elde edilen verilerin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkarılan tektonik sistemin de etkisiyle sahada düşük-kısmen orta entalpili bir jeotermal sistemin olabileceği öngörülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11513
Rapor Adı SİVAS-YUKARIYILDIZLI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum SİVAS SİVAS-YUKARIYILDIZLI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.2012
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HAMZA KARAMAN SERKAN KARACA

SİVAS-YUKARIYILDIZLI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11513
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 143,93TL


Etiketler: JEOFİZİK, JEOLOJİ, JEOTERMAL ETÜT, SİVAS, YUKARIYILDIZLI, 11513