• ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİNİN ÇAĞLAYIK

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ'NİN ÇAĞLAYIK'TA (ANKARA VİLAYETİ) YAPTIĞI SONDAJLARA DAİR JEOLOJİK TETKİKAT RAPORU

Hülasa
       1.
Evvel emirde sondajlar, Sakarya Vadisi'nin 0.00 ile 15.00 m arasında değişen gayrı muntazam kalınlıkta bulunan alüvyon dibini delip geçmişlerdir. Bu alüvyonların altında bir granodiorit kütlesi zuhur etmektedir. Bu sonuncu, ehemmiyeti haiz bir dekompozisyon veya herhangi bir ezilme göstermemektedir.
        2. C, C2 ve C3 maktaları arasındaki arazi, jeolojik veya tektonik bakımdan, nazarı itibara alınacak hiçbir hadise arz etmemektedir. Plütonik sahreyi kat eden çatlaklar tamamıyla gayrı muntazam bir tarzda dağılmışlardır.
        3. 1, 2 ve 3 numaralı eklerin gösterdikleri gibi, sağlam sahrenin sathı, 0.00 ile 19.00 m arasında değişen bir derinlikte bulunmaktadır.
        4. Bazı hallerde, dekompoze olmuş veya çatlakları havi, belki de enjeksiyona muhtaç bölgeler müşahede edilmiştir (eklerde teferruat görülür).
Mukaddime
        Burada tetkik edilen sondajlar, Çağlayık (Ankara Vilayeti) civarında "Kaleboğaz" da Sakarya'yı kat eden üç makta halinde (C, C2 ve C3) sıralanmaktadır. EİE tarafından tedarik edilen donelerden (yapılma sondajların maktaları ve karotları) ve bu arazinin jeolojisini tarif eden Dr. H.Kleinsorge'nin bir raporundan (No.890) kendi etütleri için, bu raporun müellifi istifade etmiştir.
        Malesef, karotları ihtiva eden, bazı sandıklardaki metraj ve nümerotaj okunmayacak bir hale gelmiştir. Bu suretle, bahis mevzuu sondajlardan iki veya üçünün maktalarını yapmak mümkün olmamıştır. Fakat bu teferruat etüdün neticesine dokunmamaktadır.
Umumi Jeolojik Vaziyet
        Arazinin jeolojik strüktürleri Dr. H.Kleinsorge tarafından tarif edilmiştir. Jipsli teşekkül ortasında, plütonik sahreler kütlesi zuhur etmektedir. Bu plütonik sahreler Sakarya Nehri tarafından katedilmişlerdir. Nehir boyunca plütonik sahreler alüvyon teressüpleriyle örtülmüştür.
Karotları Jeolojik ve Petrografik Tetkiki
        Tetkik edilen sondajlar alüvyonları ve plütonik sahreleri daima olduğu gibi böyle bir halde, alüvyonlu örtü değişen bir kalınlığı haizdir. (Bu kalınlık, zemin sathından 0.00 ile 15.00 m arasında bulunmaktadır. Maktaların metrajı, sondajların icrası için inşa edilen köprü seviyesi ile başlamaktadır).

Rapor Özellikleri
Rapor No 1149
Rapor Adı ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİNİN ÇAĞLAYIK"TA (ANKARA VİLAYETİ)
Konu SONDAJLARA DAİR JEOLOJİK RAPOR
Yer - Konum ANKARA ÇAĞLAYIK
Dil TÜRKÇE-FRANSIZCA
Yayın Tarihi 17.07.1940
Hazırlayan Birim SONDAJ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.E. LAHN

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİNİN ÇAĞLAYIK

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR01149
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 68,95TL


Etiketler: ANKARA, ÇAĞLAYIK, ELEKTİRK, JEOLOJİ, SONDAJ, 1149