• ÇÖPKÖY VE HAMİTKÖY ANTİKLİNALLERİ (TRAKYA)
1124 - 0003.htm

ÇÖPKÖY VE HAMİTKÖY ANTİKLİNALLERİ RAPORUNUN HÜLASASI
(D.K.No. E613-E614)

Garbi Trakya'nın İki Bünyesi
        Haziran 1939'da Trakya'da Çöpköy'ün takriben 4 km cenubunda bulunan antiklinalin şark ve garb müntehasında tecrübe hendekleri açtırıldı.Bu hendekler, ince bir üst örtü ile örtülmüş bulunan tahtelarz meyilleri ve iltivanın veçheleri ile kapanmayı bulmak için kazılmıştır. Bu ameliyenin neticesi olarak kapanmanın mevcut bulunduğu tespit edilmiştir. Bu keyfiyet 1/10.000 Ölçeği'n de Bay Selahattin Karapınar'ın çıkartmış olduğu haritada görülmektedir. Bay Ericson Nisan 1940'ta aflörman meyillerini kayıt etmek sureti ile bu haritayı itmam etmiş. Hamitköy antiklinali, Hamitköy'den Altıntaş'a kadar uzanmakta olup aflörmanların meyillerinden kapanma bulunduğu görülmektedir.
Strüktür
        Meyillerin görünüşüne nazaran Hamitköy Strüktürü, mihverinin istikameti garp şimal garp-şark cenubu şark olan domlu ufak bir antiklinaldir. Bu iltivanın boyu asgari 12 km ve uzun olan şimal ve cenup cenahlarının genişliği hemen hemen 13 km dir. Binaenaleyh strüktür asgari 135 km murabbalık bir sahayı kaplar.
        Bu mıntıkanın stratigrafik serisi aşağıda yazıldığı veçhiledir:
       
        Altıntaş'ın tam şarkında antiklinal zirvesi boyunca en aşağıda meydanda görülen tabakalar haritada, gerek Eosen'e ait gerekse Oligosen'e mensup oldukları taayyün edilinceye kadar, Eosen-Oligosen diye gösterilmiştir. Bunların üzerinde, antiklinal zirvesi boyunca ve bilhassa dom kısmında aşınarak alttaki Eosen-Oligosen'i meydana çıkartmış bulunan Miosen uzanmaktadır. Miosen'in altında uzanan tabakaların petrol anataşları veya hazine sahreleri olmaları çok şüphelidir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 1124
Rapor Adı ÇÖPKÖY VE HAMİTKÖY ANTİKLİNALLERİ (TRAKYA)
Konu PETROL
Yer - Konum TRAKYA TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE-İNGİLİZCE
Yayın Tarihi 15.05.1940
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar D.B. ERİCSON JOHN MC CAMMON

ÇÖPKÖY VE HAMİTKÖY ANTİKLİNALLERİ (TRAKYA)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR01124
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 165,85TL


Etiketler: ANTİKLİNAL, EDİRNE, PETROL, TEKİRDAĞ, TRAKYA, 1124