• MANİSA-DEMİRCİ-BORLU-TOKMAKLI KÖYÜ ÖNİR:5128 NO'LU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
        18.04.1994-22.04.1994 tarihleri arasında Ali Haydar ÖZDEMİR adına ruhsatlı ÖNİR.5128 No'lu sahada mermer (oniks) etütleri yapılmıştır. Ruhsat sahibi ile MTA Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüş, 1/5000 ölçekli detay etütler yapılmış, kimyasal, mineralojik-petrografik ve teknolojik testler için numune alınmıştır.
        Manisa-Demirci-Borlu-Tokmaklı ÖNİR.5128 No'lu sahada, temelde Paleozoik yaşlı gnayslar yer almaktadır. Bunların üzerine uyumsuz olarak konglomera-kil-marn-kumtaşı-tüfit ardalanması gelmektedir. Senozoyik yaşlı bu birimin üzerinde Kuvaterner yaşlı oniks ve traverten oluşumları yer almaktadır.
        Sahada yer alan oniks oluşumları bej, krem, koyu sarı, bal renginde olup aragonit kristallerinin yan yana dizilimleri sonucu meydana gelmişlerdir.
        Yapısal hareketlere bağlı olarak gelişen fay açıklıklarından çıkan yüksek kalsiyum bikarbonatlı sular oniksleri oluşturmuştur. Aynı sıcak suların fayın dışındaki düzlüklerde yayılmasıyla da travertenler oluşmuştur. Onikslerin oluştuğu önemli kırık hatları K5°D ve K7°B doğrultuludur.
        Sahadan alınan numunenin mineralojik-petrografik analiz sonucuna göre; ince uzun aragonit kristallerinden oluştuğu saptanmıştır. Kimyasal analiz sonuçları ise; Kızdırma Kaybı % 43.70, CaO % 53.10, MgO % 1.70, FeO % 0.05, Al2O3 % 0.15, SiO2 % 0.20, K2O % 0.075, Na 0 % 0.235'dir. Teknolojik test sonuçları ise olumlu bulunmuştur.
        Ruhsat alanında önceki yıllarda işletilmiş ocaklardan görüldüğü kadarıyla ekonomik boyutlarda blok üretimi mümkündür. Yüzey etütleri şeklinde yapılan çalışmalar sonucunda görünür kalınlık, kıl kesik ve yağlı kesikler, tabandan tavana tane boyundaki değişmelerin açıklığa kavuşabilmesi için sondaj yapılması önerilmiştir. Yapılan rezerv hesaplamalarında sahada 12 ayrı mostrada toplam  1.136.328 m3 muhtemel oniks rezervi belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11008
Rapor Adı MANİSA-DEMİRCİ-BORLU-TOKMAKLI KÖYÜ ÖNİR:5128 NO'LU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MERMER (ONİKS)
Yer - Konum MANİSA TÜRKÇE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1994
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BAHTİYAR EREN SÜLEYMAN EMRE

MANİSA-DEMİRCİ-BORLU-TOKMAKLI KÖYÜ ÖNİR:5128 NO'LU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11008
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 162,36TL


Etiketler: MANİSA, MERMER, ONİKS, 11008