• BURDUR KÖMÜRLÜ NEOJEN HAVZASININ JEOFİZİK-REZİSTİVİTE ETÜDÜ RAPORU

1- ÖZ
        MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2007-31-14.01 nolu Burdur Kömürlü Neojen Havzasının Araştırılması Projesinin arazi uygulama ve çalışmaları, 06.07.2007-20.09.2007 tarihleri arasında 2,5 aylık bir zaman diliminde tamamlanmıştır. Çalışmalar Burdur ilinin hemen güney sınırından başlayan ve yaklaşık 40 km2 lik bir alanı kapsayan genişçe bir havzada yapılmıştır. Projeyi hazırlayan Hüdavendigar ŞAHİN (Jeofizik Müh.) ve Z. Rezzan ÖZERK (Jeofizik Yük. Müh.), iki farklı jeofizik yöntemle (elektrik-sismik) ve belirlenen amaçlara uygun olarak, yer altının yüzeyden araştırılmasını hedeflemişlerdir. Fakat MTA Genel Müdürlüğü?müzün jeofizik-sismik ekibini acil olarak bir başka sahada görevlendirmesi nedeniyle, araştırmalar jeofizik-elektrik ekibi tarafından rezistivite yöntemiyle yapılmıştır.
        Çalışma sahasına ait jeolojik harita ve bilgiler, Salahi GRANİT (Jeoloji Yük. Müh.) tarafından 2003 yılında hazırlanan Burdur (Tefenni)-Isparta Neojen Havzasının Jeolojisi ve Kömür Olanakları adlı rapordan alınmıştır. Ayrıca kendisiyle birlikte değerlendirmeler de yapılmıştır. Jeoloji haritasında, jeofizik çalışma sahasını oluşturan kesimin yörede kömür içermeyen nispeten daha iri taneli ve Miyo-Pliyosen yaşlı Burdur formasyonu çökelleri ile örtülü olduğu görülmektedir. Jeofizik yöntemlerle araştırılması önerilen saha ise, havzanın batı kesimlerinde yüzeylenmiş olan ve kömür oluşumları da içeren nispeten daha ince taneli ve Miyo-Pliyosen yaşlı Pınarbaşı formasyonunun, çalışma sahasını içeren havzanın doğu kesiminde yüzeylenen Burdur formasyonunun altında yer alıp almadığının araştırılması ve örtülü yerlerdeki tektonik yapının aydınlatılmasıdır.
        Burdur Kömürlü Neojen Havzasının Araştırılması Projesi adı altında hazırlanan bu jeofizik projesi, ayrıntıları raporun içinde verilen ve genel olarak yörede kömür içeren Pınarbaşı formasyonunun, Burdur ilinin güneyindeki bu havzada, örtü kayacı altında devam edip etmediğinin araştırılmasını ve yer altını aydınlatmayı hedefleyen bir projedir.
        Çok büyük olan bu Neojen havzasının güneydoğu kesimini kapsayan çalışma sahasındaki jeoelektrik (jeofizik-elektrik) araştırmalarda uygulamalar, rezistivite yöntemiyle yapılmıştır. Arazi uygulamaları esnasında ortalama aralığı 250-500 metre arasında ve derinliği 1000-2000 metre arasında değişen, biri deneme çalışması olmak üzere toplam 109 noktada DES (düşey elektrik sondaj) yapılmıştır. Tüm ölçüler ve veriler değerlendirmeye alınmıştır. Bu uygulamalar, sahayı belirlenen amaçlara uygun olarak aydınlatabilmek amacıyla, toplam 6 profil üzerinde konuşlandırılan lokasyonlarda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca daha önceki yıllarda MTA Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından uzun yıllara yayılan zaman sürecinde tamamlanan rejyonal gravite haritaları projesinin, çalışma sahamızı içeren bölümü de çıkarılarak değerlendirmeye alınmış ve böylelikle veri bütünlenmesi sağlanmıştır.
        Yapılan tüm çalışmalar sonucunda elde edilen bu jeoloji ve jeofizik veriler birlikte değerlendirmeye alınarak saha olabildiğince ayrıntılı olarak incelenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda jeofizik çalışma sahasının batı kesimlerinin, belirlenen amaçlara uygun yapıda olduğu ve hedeflenen stratigrafik istifi içerdiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle hem jeofizik sonuçların araştırılması ve hem de bilimsel olarak havzayı jeolojik olarak aydınlatabileceği düşüncesi ile, derinliği en fazla 1200 metre olan ve koordinatları raporun içeriğinde verilen lokasyonlardan öncelikle birincisinde (E-2), araştırma sondajının yapılması önerilmiştir.
        Burdur Kömürlü Neojen Havzasının Araştırılması Projesi kapsamında elde edilen tüm veriler, bunlara ait harita ile kesitler ve değerlendirme analizleri proje sonuç raporunda ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Proje sonuç raporu ise Kasım-2007 ayında tamamlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11005
Rapor Adı BURDUR KÖMÜRLÜ NEOJEN HAVZASININ JEOFİZİK-REZİSTİVİTE ETÜDÜ RAPORU
Konu BURDUR KÖMÜRLÜ NEOJEN HAVZASININ JEOFİZİK-REZİSTİVİTE ETÜDÜ
Yer - Konum BURDUR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.11.2007
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HÜDAVENDİGAR ŞAHİN ÖMER DUMAN

BURDUR KÖMÜRLÜ NEOJEN HAVZASININ JEOFİZİK-REZİSTİVİTE ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11005
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 180,00TL


Etiketler: BURDUR, JEOFİZİK, KÖMÜR, NEOJEN, REZİSTİVİTE, 11005