• LEONARDİT VARLIĞI AÇISINDAN ANKARA-GÖLBAŞI-BAHÇEKÖY LİNYİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İR ARAŞTIRMA

LEONARDİT VARLIĞI AÇISINDAN ANKARA-GÖLBAŞI-BAHÇEKÖY LİNYİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Öz
       
Tarımsal etkinlikler tüm canlıların en temel gereksinimleri olan beslemenin kaynağını oluşturan bitkilerin uygun doğa koşullarında en fazla verimi sağlayacak şekilde yetişmelerine yardımcı olacak unsurların tümünü kapsar. Bunların başında da çeşitli toprak türlerinin işlevselliğini arttıracak doğal veya yapay olarak üretilen gübrenin tarım alanlarına uygulanması gelir. Toprak bilindiği üzere, yeryüzündeki kayaçların iklimsel koşulara bağlı olarak gelişen biyolojik, kimyasal ve fiziksel parçalanması sonucu oluşur. Kayaç türlerinin farklılığı doğal olarak farklı toprak türlerinin oluşmasına neden olur. Toprak karakteristiklerinin belirlenmesi, Ziraat Fakültelerinin Ana bilim dallarından biri olup, konu ile doğrudan ilişkili olan "Tarımsal Jeoloji-Agrogeology-Agricultural Geology", jeolojinin yardımıyla ortaya çıkarılan mineral yataklarının (fosfat, potas yatakları vb.) tarımın gereksinmelerini karşılayacak şekilde (örneğin; gübre olarak) kullanılmasıdır. İnorganik kaynakların bu amaçla kullanılması yanında, organik kökenli katı fosil yakıtlardan kömürlerinde kapsadıkları humik ve fulvik asit nedeniyle bu amaçla kullanılabileceği ve özellikle doğal "leonardit'in" bulunmasından itibaren önem kazanmıştır. Bu araştırmanın amacı; özellikle Pliyosen yaşlı linyitlerimizin, leonardit oluşturabilecek düzeylerinin varlığını ortaya koyacak bir çalışma ile, yakıt olarak yararlanılamayan, ancak tarım alanında olduğundan daha fazla etkin bir öz kaynak oluşturabilecek hammaddenin bulunmasıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10793
Rapor Adı LEONARDİT VARLIĞI AÇISINDAN ANKARA-GÖLBAŞI-BAHÇEKÖY LİNYİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İR ARAŞTIRMA
Konu LİNYİT
Yer - Konum ANKARA GÖLBAŞI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.2005
Hazırlayan Birim MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERTEM TUNCALI

LEONARDİT VARLIĞI AÇISINDAN ANKARA-GÖLBAŞI-BAHÇEKÖY LİNYİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İR ARAŞTIRMA

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10793
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 100,00TL


Etiketler: ANKARA, BAHÇEKÖY, GÖLBAŞI, LEONARDİT, LİNYİT, 10793