• AKSARAY-AĞAÇÖREN (PANLI)-YENİŞABANLI AR:62315 NO'LU FELDİSPATLI KUM YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZET
       
Çalışmalar Aksaray İli kuzeyinde, Ağaçören (Panlı) İlçesi güneyinde Yenişabanlı Köyü civarında MTA adına ruhsatlı AR: 62315 No'lu Feldspat Sahası'nda yürütülmüştür. Aksaray K31-b3-b4 1/25.000 ölçekli topografik haritada yer alan ruhsat sahası taksirli olarak iki parça halinde olup, 1062 Ha alanındadır.
        Sahadaki granitler, Üst Kretase öncesi yaşlı eski çalışanlarca "Ortaköy Granitoyidi" adı verilen kayaçlardır. Bu granitler yer altı ve yer üstü suların dolaşımı ile ayrışarak alkali feldspatça zengin arenler şeklinde zonlar oluşturmaktadır.
        1997 yılı iş programı çerçevesinde, ruhsat alanında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli detay jeolojik harita alımı gerçekleştirilmiştir. Sahadaki feldspatın kalınlığını tespit etmek ve kalitesini ortaya koymak amacıyla kepçe yardımıyla ortalama 6 m derinliğinde 10 adet kuyu şeklinde yarma açılmış, çalışmalar esnasında 4 adet petrografik numune, 12 adet kimyasal numune, seramik hammaddesi yönünden incelenmek üzere 10 adet tam teknolojik+kimyasal numune alınmıştır.
        Teknolojik analizlere göre feldspat kumu olarak tespit edilen numuneler benzer oldukları için birleştirilerek tek numune üzerinden feldspatça zenginleştirilebilirliği araştırılmıştır. Zenginleştirme sonucunda feldspat konsantresinin alkali değeri % 8, demir değeri % 0.6 civarında olmuştur.
        Sonuç olarak bu numunenin düşük verimle demir hariç üçüncü sınıf seramik hammaddesi olarak değerlendirilebileceği belirlenmiştir.
        Sahada feldspatlı kum (arena) niteliğindeki bölgenin alanları tespit edilmiş bu alanlardaki görünür, muhtemel ve görünür+muhtemel kum rezervleri hesaplanmıştır.
        Saha Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı'nca 15.01.1999 tarihinde terk edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10732
Rapor Adı AKSARAY-AĞAÇÖREN (PANLI)-YENİŞABANLI AR:62315 NO'LU FELDİSPATLI KUM YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu FELDİSPATLI KUM YATAĞI
Yer - Konum AKSARAY-NİĞDE NİĞDE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.2003
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERDAL GÜLSEREN

AKSARAY-AĞAÇÖREN (PANLI)-YENİŞABANLI AR:62315 NO'LU FELDİSPATLI KUM YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10732
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 147,54TL


Etiketler: FELDİSPAT, FELDİSPATLI KUM YATAĞI, NİĞDE, 10732