• ÇARDAK-ÇAMELİ NEOJEN HAVZASI SEPİYOLİT-HUNTİT ARAMALARI PROJESİ PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
      Çardak Çameli Neojen Havzası çoğun ultrabazik ve Mesozoik karbonat kayalarıyla sınırlı bir çöküntü havzasıdır. Havzanın temelinde çeşitli araştırmacılar tarafından çeşitli formasyon ve birim adlarıyla tanımlanmış Mesozoik ultrabazik ve karbonat kayalarıyla, Paleojen kırıntılı ve karbonatları bulunur. Neojen çekelleri Üst Miosen (?) Alt Pliyosen yaşlı Çameli Formasyonu (Erakman v.d., 1982, Bilgin v.d., 1990; Şenal v.d., 1989) adı altında tanımlanmıştır. Çameli Formasyonu havzanın kuzeyinde, ortasında ve güneyinde bazı farklılıklar gösterirse de genelde alt bölümünde çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı ardalanması, orta bölümünde kiltaşı-marn-killi kireçtaşı ardalanması ve üst bölümünde kireçtaşı egemen bir istif sunar. Çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı alüvyon yelpazesi; kiltaşı-marn-killi kireçtaşı ardalanması göl kıyısı çamur düzlüğü, kireçtaşı göl ortamı çekelleridir.
       Havzada yer yer bazalt çıkışları çökel eş yaşlı lav, aglomera ve daykları oluşturmuştur. Çameli Formasyonu, özellikle çamur düzlüğü ve göl çökelleri, sepiyolit, sepiyolitik kil, paligorskit, huntit, manyezit gibi endüstriyel hammaddeler içermektedir. Bunların hemen hepsi diyajenetik çökel yataklardır. Yer yer ince kömür damarları ve bantları da içeren bataklık ortamı çekellerine de rastlanırsa da havzada önemli bir kömür yatağı oluşmamıştır.
       Ayrıca Acıgöl'de sodyum sülfat, dolomit, aragonit çökelleriyle birlikte çok az huntit oluşumları da saptanmıştır.
       Çardak-Çameli Havzası'ndaki sepiyolit-paligorskit ve sepiyolitik kil yatakları Kocapınar (Serinhisar/Denizli) ve Kuyucak'ta çok küçük bölümüyle "Kedi toprağı" büyük bölümüyle işletilebilir absorban kil olarak kullanılabilir özelliktedir. Huntit ve manyezit yatakları halen özel sektör tarafından işletilmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10731
Rapor Adı ÇARDAK-ÇAMELİ NEOJEN HAVZASI SEPİYOLİT-HUNTİT ARAMALARI PROJESİ PROSPEKSİYON RAPORU
Konu SEPİYOLİT-HUNTİT
Yer - Konum AFYON AFYON-BURDUR-DENİZLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.2003
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AYDOĞAN AKBULUT

ÇARDAK-ÇAMELİ NEOJEN HAVZASI SEPİYOLİT-HUNTİT ARAMALARI PROJESİ PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10731
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 432,00TL


Etiketler: AFYON, BURDUR, DENİZLİ, HUNTİT, PROSPEKSİYON, SEPİYOLİT, 10731