• KAYSERİ-OYMAAĞAÇ SAHASI KARBONDİOKSİT (CO2) ARAMALARI JEOLOFİZİK (SP, REZİSTİVİTE, YSCH PROFİL) ETÜT RAPORU

1. ÖZ
       MTA Genel Müdürlüğü 2004 yılı iş programında öngörülen Kayseri merkez Oymaağaç Köyü ile Erkilet İlçesi arasında yer alan Karbondioksit ruhsat sahasında 25.07.2004-25.08.2004 tarihleri arasında jeofizik (jeoelektrik) etütleri yapılmıştır. Bu çalışmada, doğal gerilim (SP), Düşey Elektrik Sondaj (DEŞ) rezistivite ve çift yön ölçümlü yarım schlumberger (ysch) yöntemleri kombine olarak uygulanmıştır.
       Sahanın genel olarak jeolojisi şöyle özetlenebilir. Temeli Paleozoik yaşlı Kırşehir masifinin mermer ve şistleri oluşturur. Bu temeli, litolojik birimleri belirgin bir uyumsuzlukla, Üst Miosen-Pliyosen yaşlı Kızılırmak Formasyonları'na ait (Kil, volkanik kum, çakıl, blok) çökeller tarafından örtülmektedir. En üst seviyelerde ise tüf, bazalt, aglomera, andezit ve Kuvaterner yaşlı çakıl, kum, şilt, kil litolojik birimleri ile temsil edilmektedir.
       Söz konusu sahada 4 Km uzunluğunda Doğal potansiyel (SP), 1.5 km uzunluğunda yarım schlumberger (ysch) profil ve 4 km uzunluğundaki toplam iki profil üzerinde 23 adet Düşey Elektrik Sondaj (DEŞ) rezistivite ölçümleri alınmıştır.
       Tüm jeoloji, jeokimyasal ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Kırşehir Masifi'nin temel topografyası ve karbondioksit içeren aglomera, volkaniklerin kalınlık ve derinlikleri iki profilde (A ve B) belirlenmiştir. Ayrıca D-B doğrultulu ve karbondioksit çıkışlarını yüzeye taşıyan eğim atımlı fayın konumu, doğal gerilim (SP) ve çift yön ölçümlü yarım schlumberger (Ysch) yöntemleri ile belirlenmeye çalışılmıştır.
       Tüm değerlendirilmeler sonucunda sahada bir adet 500 m'lik araştırma mekanik sondajının yapılması önerilmiştir.
       Söz konusu lokasyonda açılacak mekanik sondajın olumlu olması halinde sahanın karbondioksit potansiyelini belirlemek amacıyla sistematik detay jeofizik etütlerin yapılması yararlı olacaktır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10719
Rapor Adı KAYSERİ-OYMAAĞAÇ SAHASI KARBONDİOKSİT (CO2) ARAMALARI JEOLOFİZİK (SP, REZİSTİVİTE, YSCH PROFİL) ETÜT RAPORU
Konu KARBONDİOKSİT ARAMALARI JEOFİZİK ETÜDÜ
Yer - Konum KAYSERİ OYMAAĞAÇ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.2005
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ÖMER HACISALİHOĞLU RECAİ KARLI

KAYSERİ-OYMAAĞAÇ SAHASI KARBONDİOKSİT (CO2) ARAMALARI JEOLOFİZİK (SP, REZİSTİVİTE, YSCH PROFİL) ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10719
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 84,00TL


Etiketler: JEOFİZİK, KARBONDİOKSİT, KAYSERİ, OYMAAĞAÇ, REZİSTİVİTE, SP, 10719