• ANTAKYA (HATAY) İL MERKEZİ VE ÇEVRESİNİN YERBİLİM VERİLERİ

ÖZ
        Depremsellik yönünden Türkiye'nin etkin deprem bölgesinde bulunan Hatay, sürekli göç alan, hızlı kentleşme süresinde olan illerimizdendir. Nüfus yoğunluğunun hızla artması, yeni kent ve sanayi gelişim alanlarının belirlenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Deprem, sel tehlikesi gibi doğal afet süreçlerinden sıkça etkilenen, büyük bölümü zayıf zemin özellikleri gösteren alüvyonlarda yer alan Antakya'da, kentsel planlama öncesinde ve imar sürecinde yerbilimlerinin değişik disiplinlerini kapsayan çalışmalara gereksinim vardır. Bu amaçla, Antakya mevcut kent yerleşim alanı ve çevresinin kaya-toprak zemin özellikleri ve doğal afet süreçleri konularında, yerbilimlerinin değişik disiplinlerini kapsayan çalışmalar yapılmıştır.
        Antakya İl Merkezi ve çevresini kaya türü özellikleri ve jeodinamik süreçler yönünden tanıtmak amacıyla 1/100.000 ölçekli (1.500 km2) jeoloji haritası, mevcut kent yerleşim alanı ve yakın çevresini kaya türü özellikleri ve doğal afet süreçleri yönünden ayrıntılı olarak tanıtmak amacıyla da 1/25.000 ölçekli (450 km2) mühendislik jeolojisi haritası yapılmıştır. Kaya ve toprak zeminlerin özelliklerinin araştırılmasında kaya kütlesinin, süreksizliklerin, günlenme, dayanımlılık, su durumu gibi parametreler gözetilmiştir.
        Hidrojeolojik çalışmalarda, yeraltı suyu seviyesi belirlenerek, birimlerin hidrojeolojik özellikleri, drenaj ağı ve iklim özellikleri araştırılmıştır. Yeraltı-yüzey suları ile kentsel-endüstriyel atık sularından örnekleme çalışmaları yapılarak, fiziksel-kimyasal özellikleri belirlenmiştir.
        Yörenin jeomorfolojik evrimi ve etkin süreçler incelenerek, morfolojik üniteler ayrıntılı olarak tanıtılmış, 1/100.000 ve 1/25.000 ölçeklerinde uygulamalı jeomorfoloji haritaları hazırlanmıştır.
        Antakya İl Merkezi'nin, Hatay grabeninin oluşumunda etkin rol oynayan ve yıkıcı deprem oluşturma potansiyeli taşıyan Karasu Fayı'nın devamı niteliğindeki aktif faylar üzerinde yer alması ve Ölü Deniz Fayı'na yakınlığı nedeniyle, mevcut kent ve çevresinde yer alan zeminler, olası bir depremde gösterecekleri zemin davranışları açısından irdelenmiş, kütle hareketleri (heyelanlar) ve taşkın alanları haritalanmıştır.
        Ayrıca yapılan araştırmaların sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili öneriler sunulmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10717
Rapor Adı ANTAKYA (HATAY) İL MERKEZİ VE ÇEVRESİNİN YERBİLİM VERİLERİ
Konu YERBİLİMLERİ
Yer - Konum ANTAKYA HATAY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.2004
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUSTAFA KEÇER REFAHAT OSMANÇELEBİOĞLU SELAHATTİN KAHRAMAN ŞERAFETTİN ATEŞ

ANTAKYA (HATAY) İL MERKEZİ VE ÇEVRESİNİN YERBİLİM VERİLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10717
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 335,27TL


Etiketler: ANTAKYA, FORMASYON, JEOLOJİ, JEOMORFOLOJİ, YERBİLİMLERİ, 10717