• TÜRKİYE TERMAL VE MİNERALLİ SULAR ENVANTERİ BURSA (16)

ÖNSÖZ
      Kuruluş Tarihi olan 1935 yılından itibaren diğer yeraltı kaynaklarının yanı sıra sıcak ve soğuk yeraltı sularına yönelik çalışmaları yürüten Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 1952 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde Yeraltı Suları Dairesi Kurulu'nca soğuk suya yönelik çalışmaları bu kuruluşa devretmiş, sıcak su, maden suyu ve içmece kaynaklarının etüt ve sondajlarına ağırlık vermiştir.
       Sıcak su ve maden sulan çeşitli bilim adamları tarafından farklı şekillerde tarif edilmekte ve sınıflandırılmaktadır. Ancak genellikle, bünyesindeki erimiş madde miktarı 1000 mg/lt'nin üzerinde olan, sıcaklığı 20oC'yi aşan sulara sıcak ve mineralli su denmektedir.
       Ülkemiz, Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerinde bulunması ve genç tektonik hareketlerden etkilenmiş olması nedeniyle, bu tür kaynaklar bakımından zengin ülkeler arasında yer almaktadır.
       Ülkemizdeki çok sayıda sıcak su, maden suyu ve içmece kaynaklarının önemli bir bölümü hakkında, yine Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmış olan etütler ve sondajlar nedeniyle sağlıklı bilgiler bulunmaktadır.
       Ancak diğer bir bölümü hakkındaki bilgiler yeterli ve sağlıklı değildir. Bu eksikliği gidermek amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından 1987 yılından itibaren ülke çapında sıcak su, maden suyu ve içmece kaynaklan envanter çalışması başlatılmıştır. İl bazında yürütülmekte olan bu çalışmalarda bilinen kaynaklar yanında, bilinmeyen yada değerlendirilmeye tabi tutulmayanlar da incelenmektedir.
       Çalışmalar çerçevesinde kaynakların jeolojik-hidrojeolojik ve kimyasal özellikleri belirlenerek kullanma imkanları araştırılmaktadır.
       Bu çalışmanın ülkemiz termal turizmi yanında şehir ısıtmacılık girişimciliği ve balneolojik amaçlı kullanımlar içinde yarar sağlayacağını temenni etmekteyim. Ayrıca bu envanter, maden sulan işletmeciliği için gerekli bilgileri içerdiğinden özel ve tüzel maden sulan işletmecileri için yararlan bir kaynak olacaktır.
       Arazi çalışmaları süresince yardımlarını gördüğümüz il yöneticilerine teşekkür eder, çalışmanın ülkemize yararlı olmasını dilerim.

Yener CANDER
Genel Müdür (V)

Rapor Özellikleri
Rapor No 10691
Rapor Adı TÜRKİYE TERMAL VE MİNERALLİ SULAR ENVANTERİ BURSA (16)
Konu TERMAL VE MİNERALLİ SULAR
Yer - Konum BURSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.09.2003
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AYŞE DİLEMRE SAADETTİN DİDİK

TÜRKİYE TERMAL VE MİNERALLİ SULAR ENVANTERİ BURSA (16)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10691
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 327,46TL


Etiketler: BURSA, TERMAL VE MİNERALLİ SULAR, TÜRKİYE, 10691