• BOYABAT HAVZASINDAKİ EKİNVİRAN PETROL MINTIKASININ JEOLOJİK BÜNYESİ VE MADEN PERSPEKTİVLERİ HAKKINDA RAPOR

BOYABAT HAVZASINDAKİ EKİNVİRAN PETROL MINTIKASININ JEOLOJİK BÜNYESİ ve MADEN PERSPEKTİVLERİ HAKKINDA RAPORUN HÜLASASI
(DERLEME KLASİF.No. M.231)

        Bu rapor, Boyabat ile Sinop arasındaki Pontik Silsileleri'nin jeolojisi ile meşgul olan 28.2.1940 tarihli evvelki raporuma zeyil teşkil etmekte ve bilhassa Ekinviran yakınlarındaki petrol mıntıkasının maden perspektivlerini yeniden ele almaktadır.
        Ham petrol sızıntısı, Kretase flişinin orta kısmındadır; bu fliş, esas silsileden inen derelerde 700-800 m kalınlıkta tezahür etmektedir. Sarpun Deresi'nde tabakaların heyeti umumiyesi dört seriye ayrılabilir. Serinin daha ziyade kalkerden müteşekkil olan tavanı "Maestrichtien"e ait oldukça zengin bir hayvanat mecmuası taşımaktadır; asıl Kretase'yi temsil eden diğer kompleksler bir maralı şist ve gre taakubundan ibarettir; orta kısım hassatan grelidir, alt kısım ise daha arjilli olmak üzere koyu renklidir ve kalker enterkalasyonları taşımaktadır; asıl temel arazi şekilde konglomeratik olup metamorfik şistlerden müteşekkil bir kaide üzerinde bulunmaktadır.
        Bünye bakımından, bu tabakaların heyeti umumiyesi, nüvesi eski kaideden müteşekkil bir antiklinalin kalın yamacına dahil bulunmaktadır. Şiddetle dikleşmiş ve bütün mıntıkayı kaplamakta olan bu yamaçta bir çok strüktüral teferruat vardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 1066
Rapor Adı BOYABAT HAVZASINDAKİ EKİNVİRAN PETROL MINTIKASININ JEOLOJİK BÜNYESİ VE MADEN PERSPEKTİVLERİ HAKKINDA RAPOR
Konu EKİNVİRAN PETROL MINTIKASININ JEOLOJİSİ
Yer - Konum BOYABAT (EKİNVİRAN) SİNOP
Dil TÜRKÇE-FRANSIZCA
Yayın Tarihi 20.03.1940
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. BLUMENTHAL

BOYABAT HAVZASINDAKİ EKİNVİRAN PETROL MINTIKASININ JEOLOJİK BÜNYESİ VE MADEN PERSPEKTİVLERİ HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR01066
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 127,67TL


Etiketler: BOYABAT, EKİNVİRAN JEOLOJİ, PETROL, SİNOP, 1066