• TERZİALİ (KIRŞEHİR) SAHASI POLİMETAL ARAMALARI PROJESİ JEOFİZİK SPEKTRAL IP RAPORU

1. ÖZ
      MTA Genel Müdürlüğü'nün Polimetal Aramaları (Ruhsat Etütleri) Projesi gereğince 22.09.2003-13.10.2003 tarihleri arasında Kırşehir İli'ne bağlı Çayağzı Beldesi'nin Terziali Köyü sahasında Jeofizik IP Etüdü yapılmıştır. Bu amaçla toplam 9425 m uzunluğunda 8 adet profil üzerinde, 50 m elektrot aralıklı ve 50 m ilerlemeli, 50 m elektrot aralıklı ve 25 m ilerlemeli ile 25 m elektrot aralıklı ve 25 m ilerlemeli olmak üzere üç farklı geometride Pol Dipol elektrot dizilimi kullanılarak, Zaman Ortamı Spektral İndüksiyon Polarizasyon Yöntemi "Time Domain Spectral Induction Polarization (TDSIP)" uygulanmıştır.
       Spektral IP etüdü ile çalışma sahasındaki jeolojik yapıların mineralizasyonu ve özdirenç farklılıkları belirlenmeye çalışılarak bu yapılar hakkında yoruma gidilmiştir. Bunun için her bir profilin özdirenç ve şarjabilite (yüklenebilirlik) andıran kesitleri ve seviye haritaları oluşturulmuştur.

2. GİRİŞ
2.1 Çalışmanın Amacı

       Kırşehir-Çayağzı-Terziali sahasında yapılan jeolojik çalışmalar neticesinde mermer kalkşist-şist ile mikaşistlerin dokanağı boyunca 12 km uzunluk, 10-200 m arası genişlikte izlenen hematitli, limonitli killeşmiş, breşik silisleşmiş zonlar tespit edilmiştir. Bu zon çoğunlukla yüksek As anomalisi, yer yer de Sb ve Au anomalileri içermektedir.
       Tespit edilen bu cevherleşmenin yanal ve düşey yönde uzanımlarının belirlenmesi amacıyla Spektral IP (ŞIP) Yöntemi uygulanmıştır. Sahada çok yüksek sülfit mineralizasyonu olmadığından yüksek şarjabilite değerleri ölçülememiş, altere zon düşük özdirençli kapanımlarla takip edilebilmiştir.
       Terziali sahası jeofizik arazi çalışmaları Kırşehir İli'nden yürütülmüştür.
2.2 Çalışma Alanı
       Çalışma sahası Kırşehir İli'ne bağlı Çayağzı Beldesi'nin Terziali Köyü'nün kuzeyini kapsar (Şekil 1). Bu sahaya Kırşehir-Kırıkkale Yolu üzerindeki Çayağzı Beldesi üzerinden ulaşılmakta olup Kırşehir'den 30 km bir mesafededir. Çalışma sahası 1/25.000 ölçekli Kırşehir J32-a4, J31-b3 paftaları içinde yer alır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10659
Rapor Adı TERZİALİ (KIRŞEHİR) SAHASI POLİMETAL ARAMALARI PROJESİ JEOFİZİK SPEKTRAL IP RAPORU
Konu JEOFİZİK SPEKTRAL IP RAPORU
Yer - Konum KIRŞEHİR TERZİALİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.2004
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALTAN M. İÇERLER KADİR DEMİR KÜRŞAD BEKAR

TERZİALİ (KIRŞEHİR) SAHASI POLİMETAL ARAMALARI PROJESİ JEOFİZİK SPEKTRAL IP RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10659
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 136,00TL


Etiketler: JEOFİZİK SPEKTRAL IP RAPORU, KIRŞEHİR, TERZİALİ, 10659