• MAYISLAR (SARICAKAYA-ESKİŞEHİR) SAHASI POLİMETAL ARAMALARI PROJESİ JEOFİZİK SPEKTRAL RAPORU

1. ÖZ
        MTA Genel Müdürlüğü'nün Polimetal Aramaları (Ruhsat Etütleri) Projesi gereğince 25.08.2003-12.09.2003 tarihleri arasında Eskişehir İli'nin Sarıcakaya İlçesi'nin Mayıslar sahasında (ÖN. İR.: 10415) Jeofizik IP etüdü yapılmıştır. Bu amaçla toplam 9000 m uzunluğunda 11 adet profil üzerinde, 50 m elektrot aralıklı ve 50 m ilerlemeli Pol Dipol elektrot dizilimi kullanılarak, Zaman Ortamı Spektral İndüksiyon Polarizasyon Yöntemi "Time Domain Spectral Induction Polarization (TDSIP)" uygulanmıştır.
        Spektral IP etüdü ile çalışma sahasındaki jeolojik yapıların mineralizasyonu ve özdirenç farklılıkları belirlenerek bu yapılar hakkında yoruma gidilmiştir. Bunun için her bir profilin özdirenç ve şarjabilite (yüklenebilirlik) andıran kesitleri ve seviye haritaları oluşturulmuştur.
        Yapılan bu jeofizik çalışmanın neticesinde devam etmekte olan sondaj çalışmalarına ışık tutacak neticeler elde edilmiştir.

2. GİRİŞ
2.1 Çalışmanın Amacı

        Eskişehir-Sarıcakaya-Mayıslar Sahası'nda yapılan jeolojik çalışmalar neticesinde porfiri tipte bir cevherleşme tespit edilmiştir (YILDIRIM ve diğ., 2001; YILDIZ ve Diğ., 2004). Bu cevherleşmenin yanal ve düşey yönde uzanımlarının belirlenmesi amacıyla Spektral IP (SIP) Yöntemi uygulanmıştır. Mayıslar sahası jeofizik arazi çalışmaları Eskişehir İli'nden yürütülmüştür.
        Yapılan çalışmalar biri Doğu (Harmanbeleni) ve diğeri Batı (Kaydırgaç Tepe) olmak üzere iki ayrı sahada yürütülmüştür. Harmanbeleni sahasında toplam 8 adet profil üzerinde 6800 m, Kaydırgaç Tepe sahasında ise toplam 3 adet profil üzerinde 2200 m SIP ölçüsü alınmıştır. Çalışma sahasında "Mayıslar Granitoyidi" olarak adlandırılan altere granit, genel olarak diyorit porfir karakterinde olup piritli, mangan ve hematit bbyamahdır. Serisitleşme ve killeşme yaygındır. Harmanbeleni Tepe ile Kaman Dere arasındaki alanda yüzeylenen granitoyitin, Dağküplü karmaşığına ait serpantinit ve metabazitlerle olan dokanaklarında pişme etkileri ve yer yer lisvenitleşme görülür (YILDIRIM ve diğ., 2001).
        Cevherleşme yönünden önem arz eden bu yapılar yapılan Jeofizik İP Etüdü ile ayırt edilmeye çalışılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10658
Rapor Adı MAYISLAR (SARICAKAYA-ESKİŞEHİR) SAHASI POLİMETAL ARAMALARI PROJESİ JEOFİZİK SPEKTRAL RAPORU
Konu JEOFİZİK SPEKTRAL IP
Yer - Konum ESKİŞEHİR MAYISLAR-SARICAKAYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.2004
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar KÜRŞAD BEKAR

MAYISLAR (SARICAKAYA-ESKİŞEHİR) SAHASI POLİMETAL ARAMALARI PROJESİ JEOFİZİK SPEKTRAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10658
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 192,00TL


Etiketler: ESKİŞEHİR, JEOFİZİK, MAYISLAR, POLİMETAL, SARICAKAYA, SPEKTRAL IP, 10658