• BURDUR (TEFENNİ)-ISPARTA NEOJEN HAVZASININ JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI

ÖZET
       
Burdur (Tefenni)-Isparta yöresinde yürütülen bu çalışmada, kömür için umutlu görülen Miyo-Pliyosen ve sonrası yaşlı kayaçlar incelenmiş, sedimantolojik özelliklerine göre Kuruçay (alüvyon yelpazesi-akarsu), Pınarbaşı (Bataklık), Burdur (Göl), Günalan (Akarsu) ve Kayaaltı (Örgülü-Menderesli Irmak) Formasyonları ayırtlanıp, tanımlanmıştır. Ayrıca Pınarbaşı Formasyonu; Değirmenyolu (Bataklık-Akarsu) ile Boğaziçi (Bataklık-Göl), Burdur Formasyonu ise Hacıhasan (Kıyı), Acıdere (Delta Kompleksi) ve Sultandere (Göl) Üyelerine ayrılmıştır.
        Yapılan saha ve büro çalışmaları ile ölçülen kesitlerin incelenmesi sonucu, Miyo-Pliyosen'de bölgede var olan gölün en derin yerinin kuzeydoğuda Burdur ve Soğanlı yerleşim merkezleriyle sınırlanabilen alanda olduğu, batıya ve özellikle güneye doğru gölün sığlaştığı, sırasıyla kıyı, bataklık ve karasal ortamlara geçtiği sonucuna varılmıştır.
        İncelenen yöre, halen aktif olan genç fayların etkisi altında bir graben alanıdır. Havzanın oluşumu ve bugünkü konumu bu genç fayların kontrolü altındadır. Bölge birinci derecede aktif deprem kuşağı içerisinde kabul edilmektedir.
        Havzada Pınarbaşı Formasyonu, çökelme ortamı ve diğer özellikleri göz önüne alındığında kömür oluşumu açısından uygun görülmektedir. Söz konusu formasyonun yüzleklerinde kömür emareleri ile işletilmekte veya terk edilmiş kömür ocakları vardır. Burdur (Tefenni)-Isparta Havzası'nın kömür yönünden değerlendirilebilmesi için, varlığı bilinen kömür oluşumlarının dağılımı ve devamlılığının tespiti gerekmektedir.
        Etüt çalışmaları şekillenmeye başladığı devrede, Jeoloji Yük.Mühendisi N.GÜRBÜZ tarafından, çalışma alanı içerisinde açık bulunabilen 37918 hektarlık bir alan 46496 No'lu Ruhsat alınarak MTA adına kapatılmış ve bu alanda jeofizik etüt ile sondajlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10634
Rapor Adı BURDUR (TEFENNİ)-ISPARTA NEOJEN HAVZASININ JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI
Konu BURDUR (TEFENNİ)-ISPARTA JEOLOJİ VE KÖMÜR OLANAKLARI
Yer - Konum BURDUR (TEFENNİ)-ISPARTA ISPARTA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.2003
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SALAHİ GRANİT

BURDUR (TEFENNİ)-ISPARTA NEOJEN HAVZASININ JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10634
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 338,66TL


Etiketler: BURDUR, BURDUR JEOLOJİ, ISPARTA, ISPARTA JEOLOJİ, ISPARTA NEOJEN HAVZASI, KÖMÜR, TEFENNİ, 10634