• GİRESUN-MAĞARADÜZÜ,TRABZON-KALINÇAM VE TRABZON-GÖKÇEKÖY BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO SAHALARI JEOLOJİ VE JEOKİMYA RAPORU

ÖZET
        Bu çalışma MTA Genel Müdürlüğünün Maden ve Jeotermal Enerji Aramaları (Ruhsat Etütleri) Projesi gereğince yapılmıştır. 69850 Ar. No'lu Giresun-Tirebolu-Mağazadüzü Sahası, 69849 Ar.No'lu Trabzon-Tonya-Kalınçam sahası ile 72096 Ar. No'lu Trabzon-Şalpazarı-Gökçeköy Sahası uygulama alanı olarak alınmıştır.
        Bu üç ayrı sahada jeolojik harita alımıyla birlikte çeşitli amaçlı örnek alım çalışmaları yapılmıştır.
        Çalışma alanları Doğu Pontidlerin kuzey zonunda yer alır. Bu alanda Mesozoik ve Senozoik dönemlere ait kayaçlar yüzeylenir.
        Temelde yer alan Liyas yaşlı volkaniklerin oluşturduğu Hamurkesen Formasyonu ile başlayan Mesozoik dönem Üst Jura-Alt Kretase yaşlı karbonat platformunun oluşturduğu Berdiga Formasyonu ile devam eder. Bölgede Üst Kretase asit ve bazik karakterli volkanik kayaçlardan oluşan, birbiriyle uyumlu Çatak, Kızılkaya ve Çağlayan Formasyonları ile temsil edilirler.
        Şalpazarı-Gökçeköy Yöresinde Senozoik dönemi Eosen yaşlı andezit-bazalt lav ve piroklastlarından oluşan Kabaköy Formasyonu ile izlenmektedir.
        Üst Kretase ve Eosen yaşlı granitik kayaçlar yer yer daha yaşlı kayaçlar içine sokulum yapmışlardır.
        Doğu Pontid Tektonik Birliğinin kuzeyinde yer alan ruhsat sahalarında yüzeyleyen volkanik kayaçlarda yer yer yoğun hidrotermal alterasyon ve mineralizasyonlar gelişmiştir.
        Cevherleşmeler Pontid tipi sülfit cevherleşmelerine örnek olacak şekilde gelişmişlerdir. Tonya-Kalınçam ve Şalpazarı-Gökçeköy sahalarında cevherleşmeler damar şeklinde gelişirken Mağazadüzü Sahası'ndaki cevherleşme volkano-tortul özellikte oluşmuştur.
        Ruhsat sahalarında silisleşmiş zonlarda izlenen baz metal cevherleşmeleri (Cu-Pb-Zn) önemli görülmemiştir. Ancak bu silisleşmiş zonların kıymetli metal (Au-Ag) açısından potansiyelini öğrenmek amacıyla yongalama şeklinde jeokimyasal kayaç örnekleri derlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10619
Rapor Adı GİRESUN-MAĞARADÜZÜ,TRABZON-KALINÇAM VE TRABZON-GÖKÇEKÖY BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO SAHALARI JEOLOJİ VE JEOKİMYA RAPORU
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO
Yer - Konum GİRESUN-TRABZON TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.2002
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERDEM NEJAT YACIZI

GİRESUN-MAĞARADÜZÜ,TRABZON-KALINÇAM VE TRABZON-GÖKÇEKÖY BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO SAHALARI JEOLOJİ VE JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10619
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 116,00TL


Etiketler: BAKIR, ÇİNKO, GİRESUN, KURŞUN, TRABZON, TÜRKİYE, 10619