• VAN-ERCİŞ-TAŞKAPI (ŞORKÖY) ZG-2 VE ZG-3 SICAK SU SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU

ÖZ
        Van-Erciş-Taşkapı (Zilan Vadisi) jeotermal sistemi geniş bir alana yayılmıştır. Bölgede tektonik hatlara bağlı olarak birçok doğal çıkışlar görülür. Zilan Vadisi'nde jeotermal amaçlı olarak bugüne kadar ZG-2 ve ZG-3 kuyuları da dahil 4 sondaj yapılmıştır.
        Bölgenin jeolojik istifinde en altta Paleozoyik yaşlı metamorfik kayalar bulunmaktadır. Paleozoyik yaşlı metamorfiklerin üzerine Senozoyik başlarında oluştuğu sanılan, tartışmalı Eosen yaşlı Gergili Formasyonu gelir. Eosen yaşlı Gergili Formasyonu üzerine Miyosen yaşlı volkanik ve tortul kayaçlar gelmektedir. En üstte ise Holosen yaşlı yamaç molozları yer almaktadır.
        Erciş (Zilan Vadisi) jeotermal sistemi derinlere süzülen sular, yüzeye yaklaşan magma faaliyetleri ile ısındıktan sonra Granodiyoritler ve kırıklı, çatlaklı özellik gösteren volkanikler içerisinde depolanmaktadır. Daha sonra bu sular bölgede hakim olan kuzey-güney ve onları kesen doğu-batı yönlü tektonik hatlar boyunca yükselmekte ve yayılmaktadır.
        MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammaddeleri Aramaları Doğu Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında, Van-Erciş-Taşkapı (Zilan Vadisi) jeotermal alanında ZG-2 (490 m), ZG-3 (264.70 m) iki adet jeotermal araştırma sondajı yapılmıştır.
        Kuyu bitiminde üretim artezyen şeklinde olmuştur. ZG-2 kuyusunda 4 l/s debide 92°C kuyu ağzı çıkış sıcaklığında, ZG-3 kuyusunda 22 l/s debide 98°C kuyu ağzı çıkış sıcaklığında devamlı jeotermal akışkan elde edilmiştir.
        Üretim esnasında alman sıcak su örneklerinin kimyasal analizleri yapılmış, anyonları bakımından Cl, HCO3, SO4'lı katyonlarına göre ise bor ve silis içeren Sodyumlu sıcak sular olarak sınıflandırılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10589
Rapor Adı VAN-ERCİŞ-TAŞKAPI (ŞORKÖY) ZG-2 VE ZG-3 SICAK SU SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu SICAK SU SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Yer - Konum VAN VAN-ERCİŞ-TAŞKAPI (ŞORKÖY)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.2002
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İSMAİL ERTÜRK

VAN-ERCİŞ-TAŞKAPI (ŞORKÖY) ZG-2 VE ZG-3 SICAK SU SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10589
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 103,33TL


Etiketler: ERCİŞ, JEOTERMAL, SICAK SU SONDAJI, TAŞ KAPI, VAN, 10589