• AMASYA-SİNOP-SAMSUN ARASININ (F34 PAFTASI) JEOKİMYA RAPORU

ÖZET
       
Merzifon-Kelkit Vadisi Polimetal Aramaları Projesi kapsamında Merzifon, Vezirköprü ve Durağan ilçeleri civarında yaklaşık 2500 km2'lik bir alanda genel prospeksiyon ve genel jeokimya etütleri yapılarak hedef sahalar tespit edilmeye çalışılmıştır.
        İnceleme alanında, Paleozoyik'ten (Permiyen) günümüze kadar oluşan çökel, magmatik ve metamorfik kayalar yüzeylemektedir.
        Bölgede Paleozoyik (Permiyen) çeşitli bloklar içeren pelitik ve magmatik kayaların ardalanmasından oluşan olistostromal birimler Domuzdağ Formasyonu, Üst Permiyen-Alt Triyas yaş aralığı da metakumtaşı, metalav, metatüf, mermerden oluşan Aktaş Formasyonu ile temsil edilir. Triyas-Liyas yaş aralığında ise, birbiriyle geçişli metalav, metatüf, şist ve fillattan oluşan Bekirli Formasyonu ile metapelit, metavolkanitlerden oluşan Akgöl Formasyonu yüzeyler. Üste doğru Üst Jura-Alt Kretase'de aşınma yüzeyleri üzerinde çökelen neritik ortam ürünü kireçtaşları (İnaltı Formasyonu) ve bunlarla geçişli, kumtaşı, şeyl ve kireçtaşından oluşan ve İnaltı Formasyonu'na ait blokları da içeren Çağlayan Formasyonu izlenir.
        Çalışma alanının güney kesimlerinde Üst Kretase yaşlı volkanik katkılı fliş (Yemişliçay Formasyonu) ve çoğunlukla serpantinleşmiş ultramafiklerden, silisli pelajik kireçtaşlarından, volkanitlerden (spilit, bazalt, diyabaz, andezit, tüf), çört ve radyolaritlerden, kireçtaşlarından ve neritik kireçtaşı bloklarından (çoğunluğu İnaltı Kireçtaşları, az olarak da Permiyen Kireçtaşları) oluşan Kirazbaşı Karmaşığı, kuzey kesimlerde ise, yine Üst Kretase yaşlı ve Çağlayan Formasyonu ile Kirazbaşı Karmaşığı üzerine gelen kumtaşı, kireçtaşı, silttaşı, çamurtaşı ardalanımlı tipik fliş karakterli birim (Cankurtaran Formasyonu) yaygın olarak yüzeyler.
        Bölgede Tersiyer lav-çökel birimleriyle, üste doğru göl ve akarsu çökelleri ile temsil edilir.
        Proje sahasında örnek yoğunluğu 1 örnek/km2 olacak şekilde planlanmış, ancak çalışma alanının tam ortasından geçen Kızılırmak Nehri'nin üzerinde kurulu Altınkaya Baraj Gölünün geniş alanları kaplaması ve yine sahanın kuzeyinde yüzeyleyen Üst Kretase yaşlı flişlerden alınan numune sayısının azaltılması nedeniyle 1461 adet sediman örneği alınabilmiştir.
        Arazi ve laboratuvar çalışmalarında elde edilen veriler, bilgisayarda "STATGRAPHİCS Statistical Graphics System Vers. 5.0" programı kullanılarak üç ayrı kayaç grubunda incelenmiştir. Tortul kayaçlar, metamorfik kayaçlar ve volkanik kayaçlar olarak ayrılan bu birimlerdeki Cu, Pb, Zn, As, Mo, Sb elementlerinin dağılımları incelenerek, değerlendirilmiştir.
        Çalışma sahasında Elaldı Yayla arsenopirit zuhuru ve Durağan arsenik (orpiment-realgar) zuhurunun dışında herhangi bir mineralizasyona rastlanmamıştır. Sahanın dışında (hemen güneyi) Bakırçay Porfiri Cu-Mo cevherleşmesi bölgenin bilinen en önemli cevherleşmesidir.
        Ortaya çıkan jeokimyasal anomaliler: 1 adet 1 km2 büyüklüğünde Cu anomalisi, 5km2 büyüklüğünde 2 adet Pb-Zn-As anomalileridir. Anomali değerlerinin fazla yüksek olmaması, civarında da herhangi bir alterasyonun izlenmemesi nedeniyle önemli gözükmemektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10543
Rapor Adı AMASYA-SİNOP-SAMSUN ARASININ (F34 PAFTASI) JEOKİMYA RAPORU
Konu AMASYA-SİNOP-SAMSUN ARASININ (F34 PAFTASI) JEOKİMYA RAPORU
Yer - Konum AMASYA-SİNOP-SAMSUN TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.2001
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NECMETTİN ÇELTEK

AMASYA-SİNOP-SAMSUN ARASININ (F34 PAFTASI) JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10543
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 361,50TL


Etiketler: AMASYA, AMASYA JEOLOJİ, F 34 PAFTASI, SAMSUN, SAMSUN JEOLOJİ, SİNOP, SİNOP JEOLOJİ, TÜRKİYE, 10543