• DENİZLİ-KIZILDERE R-2 NO'LU REENJEKSİYON SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

ÖZET
        Denizli-Sarayköy-Kızıldere Jeotermal Alanı Büyük Menderes Grabeni üzerinde bulunur. Jeotermal alanın temelini Menderes Masifi'ne ait metamorfitler oluşturur. Bu birimin üzerine ise Senozoyik yaşlı tutturulmamış veya gevşek tutturulmuş kil, kum, çakıldan oluşan Kızılburun Formasyonu, kireçtaşı, marn, kil, kum, çakıldan oluşan Sazak Formasyonu, marn ve kumtaşı bileşimli Kolonkaya Formasyonu ve bloklu çakıl taşı, kumtaşı, kireçtaşının oluşturduğu Tosunlar Formasyonu gelir. Tüm bu birimler Kuvaterner yaşlı alüvyon tarafından örtülür.
        Kızıldere jeotermal alanında sıcaksuların yükselimini kontrol eden faylar graben fayları olup doğrultulan D-B'dır.
        Sahada detaylı jeofizik (gravite, rezistivite ve sismik) çalışmalar yapılmıştır. Yörede yapılan detaylı gravite etütlerine göre aynı yerde anomaliler düzgülüklerini kısmen kaybetmektedir. Eğrilerin genel doğrultulan KD-GB'dır.
        Derin elektrik sondajları şeklinde yapılan rezistivite etüdünde rezervuarın yerini ve şeklini saklamak mümkün olmuştur. Sismik metotlarla yapılan çalışmalar ovada yer alan gömülü fayların bulunmasını sağlamıştır.
        Kızıldere Jeotermal Sahası'nda daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen veriler değerlendirilerek belirlenen lokasyonda açılan R-2 sondajının amacı, bu sahadan üretilen atık jeotermal akışkanlarının rezervuara geri basımını sağlamaktır.
        R-2 sondajında yapılan testler sonucunda belirlenen 28.57 (1/s)/(kg/cm2)'lik injektivite indeksi değerine göre reenjeksiyon kuyusu olabileceği saptanmıştır. Kuyu tabanında ölçülen 204.81°C sıcaklık, 900 m derinlikte rezervuardaki 202.53°C'lik sıcaklık, kuyu başında ölçülen 97°C sıcaklık ve 186.6 l/s debi değerlerine göre aynı kuyunun iyi bir üretim sondajı niteliği taşıdığı görülmektedir.
        R-2 kuyusundan üretilen jeotermal akışkanın toplam mineralizasyonu sahanın diğer kuyularına göre daha düşüktür. Taban sıcaklığının (204.5°C) saha ortalamasına yakın olmasına rağmen toplam mineralizasyonu 172°C rezervuar sıcaklığındaki K-9 kuyusu ile aynı değerdedir.
        R-2 jeotermal kuyusunda yapılan testler üretim basıncı düştükçe, kuyu içinde CaCO3 kabuklaşmasının arttığını göstermektedir.
        R-2 kuyusundan üretilebilecek jeotermal akışkanın elektrik üretiminde, ısıtmacılık, kaplıcacılık ve seracılıkta uygulamalarında kullanılması olanaklıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10527
Rapor Adı DENİZLİ-KIZILDERE R-2 NO'LU REENJEKSİYON SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu REENJEKSİYON SONDAJI
Yer - Konum DENİZLİ DENİZLİ-KIZILDERE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.2001
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERDOĞAN ÖLMEZ HAFİZE AKILLI KAYA ÇİÇEKLİ NAZIM YILDIRIM NURAN UYGUR

DENİZLİ-KIZILDERE R-2 NO'LU REENJEKSİYON SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10527
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 141,48TL


Etiketler: DENİZLİ, ENERJİ, KIZILDERE, REENJEKSİYON, SONDAJ, 10527