• BURSA-ORHANELİ, KÜTAHYA-TAVŞANLI YÖRESİ PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
       
Olivinin, dünyada refrakter, demir-çelik ve döküm sanayinde manyezit, dolomit ve döküm kumunun yerine kullanılması 25-30 öncesine dayanmaktadır. Türkiye sahip olduğu jeolojik ortam gereği doğal dünit (olivin) potansiyeline sahip olmasına rağmen Türk özel sektörünce bu hammadde yeteri kadar bilinmemekte ve devlet sektöründe ise denenmek üzere ithalatı yapılarak stoklanmıştır. Bu bir çelişki oluşturmaktadır.
        Türkiye'nin olivin potansiyelini ortaya çıkarma amacı güden bu proje, MTA tarafından 1996 yılında başlatılmıştır Çalışmalar Bursa-Orhaneli güneyi ve kuzeyinde yer alan ofiyolitler ile Kütahya-Tavşanlı kuzeyindeki ofiyolitlerde yürütülmüştür.
        İki aylık çalışma süresince yaklaşık 230 km2'lik 1/25.000 ölçekli jeolojik harita revizyonu 15 km2'lik 1/10.000 ölçekli detay jeolojik harita alımı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında 261 adet örnek derlenmiş, bunlardan 171 adet petrografik amaçlı kesit yaptırılmış, 165 adedinden ateş kaybı istenmiş ve ateş kaybı %10'dan küçük olan 108 adet örneğin kimyasal analizi yapılmıştır. Yongalık ve Gölcükboğazı Mevkileri'nden alınan 4 adet teknolojik (döküm, refrakter, demir-çelik sanayinde kullanılabilirliği) amaçlı örnek alınmıştır.
        Sonuç olarak Kütahya-Eskişehir Yöreleri'nde ekonomik olivin oluşumlarına rastlanamamış fakat Bursa-Orhaneli-Yongalık Mevki'nde MgO oranı % 45-47 olan ve ateş kaybı % 1.30 ve 5.85 arasında değişen 84.000.000 ton Mgo oranı %47'den büyük ve ateş kaybı % 0.33 ve 3.99 arasında değişen 105.000.000 ton jeolojik rezerv ortaya konmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10493
Rapor Adı BURSA-ORHANELİ, KÜTAHYA-TAVŞANLI YÖRESİ PROSPEKSİYON RAPORU
Konu OLİVİN ARAMALARI
Yer - Konum BURSA BURSA (ORHANELİ),KÜTAHYA (TAVŞANLI) BURSA-KÜTAHYA KÜTAHYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.11.2001
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HAŞİM AĞRILI MURAT OVAYURT O.ÇETİN ÖZTÜRK TEOMAN KAYAN YUSUF ZİYA ÖZKAN

BURSA-ORHANELİ, KÜTAHYA-TAVŞANLI YÖRESİ PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10493
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 391,80TL


Etiketler: DUNİT, HARZBURJİT, H21, H22, İ21, İ22, İ23, OFİYOLİT, OLİVİN, ORHANELİ, PALEOZOİK, PALEOZOYİK, TAVŞANLI, 10493