• ALANYA-KÖPRÜLÜ (ANTALYA) DOLAYININ JEOLOJİSİ (ALANYA O28 C1,D1,D2,D3 PAFTALARI)

ÖZET

        Orta Toroslar'ın güneyinde yer alan inceleme alanında Prekambriyen'den günümüze değin oluşmuş kaya birimleri yüzeylenir. Bu kaya birimleri birbirleri ile stratigrafik, yapısal ve metamorfizma özellikleri açısından farklı otokton ve allokton kütlelerden oluşmaktadır. Otokton ve allokton kütleler de kendi içlerinde farklı yaş, litoloji ve ortam koşullarını yansıtan düzenli veya düzensiz stratigrafiler sunan tortul, volkanik ve ultrabazik kayaları kapsar. Birbirleri ile ilişkileri tektonik olan ve farklı yapısal birimler olarak gruplandırılan bu kaya türü toplulukları; Anamas-Akseki otoktonu, Antalya Napları, Alanya Napı, Kuşyuvası Napı ve Hadim Napı ve kendisinden önceki kaya birimlerini örten paraallokton konumlu kayalar ile örtü kayalarından oluşan Neo-Otokton örtü kayalardır.
        İnceleme alanında Anamas-Akseki otoktonu; mikrit, kumtaşı-killi kireçtaşı, kiltaşı, marn ardalanımından oluşan, transgresif istif özelliğindeki Üst Paleosen- Alt Eosen yaşlı Bakalasay formasyonu ve tabanda değişik tür ve boyutta çakıltaşı ile başlayıp, üste doğru kumtaşı, kumlu-killi kireçtaşı, çakıltaşı, kiltaşı ve marn ardaşımına geçen, yer yer olistostromal düzeyler kapsayan Üst Lütesiyen yaşlı Çaşıryayla formasyonu ile temsil edilir.
        Çalışma alanında yer alan Antalya napları, Çataltepe napı, Alakırçay napı, Tahtalıdağ napı ve Tekirova ofiyolit napı olmak üzere dört ana yapısal birime ayrılmıştır.
        Çataltepe napı, birbirinden farklı yaş, litoloji ve ortam koşullarını yansıtan bir çok kaya birimlerinden oluşmuştur. Tabanda kumlu-killi kireçtaşı, mikritik kireçtaşı, marn ve seyrek olarak çakıltaşı aradüzeyleri kapsayan bitkili kumtaşı, kiltaşı ve silttaşı ardalanımından oluşan bulantı akmalarının etkin olduğu şelf-yamaç ortamında çökelmiş Noriyen yaşlı Kasımlar formasyonu ile başlar. Üzerine uyumlu olarak radyolarit, pelajik mikrit, çört, breşik kireçtaşı ve çakıllı kireçtaşından oluşan, türbiditik akıntıların yer yer etkin olduğu Resiyen-Senoniyen yaşlı Kayabükü formasyonu gelir. Kayabükü formasyonu üzerinde uyumsuz olarak Üst Senoniyen yaşlı Gören formasyonu yer alır. Formasyon, derin denizel ortamda çökelmiş radyolaryalı, çörtlü pelajik kireçtaşı, radyolarit ve seyrek kumlu kireçtaşlarından oluşur. Birim ile geçişli olarak olistostromal

Rapor Özellikleri
Rapor No 10488
Rapor Adı ALANYA-KÖPRÜLÜ (ANTALYA) DOLAYININ JEOLOJİSİ (ALANYA O28 C1,D1,D2,D3 PAFTALARI)
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ALANYA-KÖPRÜLÜ ANTALYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.2001
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ESAT MELİH ÖZTÜRK YAVUZ BEDİ

ALANYA-KÖPRÜLÜ (ANTALYA) DOLAYININ JEOLOJİSİ (ALANYA O28 C1,D1,D2,D3 PAFTALARI)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10488
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 583,71TL


Etiketler: ALANYA, ALANYA NAPI, ANTALYA NAPI, HADİM NAPI, JEOLOJİ, KÖPRÜLÜ, O28, 10488