• GÜLEN DAĞI-GÜNGOĞMUŞ DOLAYININ (ALANYA O27-A3, A4, B4 VE O28-A4 PAFTALARININ) JEOLOJİSİ

ÖZET
       Orta Toroslar'ın batı kesiminde Akdeniz kıyısında Alanya İlçesi dolaylarında yer alan çalışma alanında; Anamas-Akseki Otoktonu, Antalya Napları ve Alanya Napı'na ait kaya birimleri yüzeylenir. Bölgedeki bu temel kayaları Tersiyer yaşlı kaya birimleri uyumsuz olarak örter.
       İnceleme alanında Anamas-Akseki Otoktonu, Orta Toroslar'ın otokton kaya birimlerini oluşturur ve çalışma alanında Üst Kretase-Üst Paleosen aralığında çökelmiş genelde platform tipi kaya türleri ile temsil edilir.
       Antalya Napları yapısal ve stratigrafik özelliklerine göre alttan üste doğru Çataltepe Napı, Alakırçay Napı, Tahtalıdağ Napı ve Tekirova Ofiyolit Napı olmak üzere 4 yapısal birime ayrılır. Çataltepe Napı'na ait Noriyen yaşlı bitkili kumtaşı ve şeyllerden oluşan Kasımlar Formasyonu; Jura-Kretase yaşlı kalsitürbidit, çörtlü kireçtaşı, radyolarit, çört ve şeyllerden oluşan Kayabükü Formasyonu; Kampaniyen-Meastrihtiyen yaşlı kalsitürbidit, mikrit, radyolarit, çört ve şeyllerden oluşan Gören Formasyonu, Geç Kampaniyen-Meastrihtiyen yaşlı çeşitli olistolitler kapsayan, kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ve konglomeralardan oluşan Keçili Formasyonu; Alakırçay Napı'na ait Skitiyen-Alt Aniziyen yaşlı alacalı marnlardan oluşan Kesmeköprü Formasyonu, Ladiniyen-Noriyen yaşlı bitkili kumtaşı, şeyl, tabakalı çört ve Halobialı Kireçtaşları'ndan oluşan Çandır formasyonu; Ladiniyen-Noriyen yaşlı yastık lavlardan oluşan Karadere Formasyonu ile Triyas yaşlı kırıntılı, karbonatlı ve volkanik içerikli kayalardan oluşan fakat ayırtlanmamış Alakırçay Grubu bulunur. Çalışma alanında Tahtalıdağ Napı'nı Katrandağı, Kavzandağı ve Gündoğmuş İstifleri oluşturur. Bu napı oluşturan yapısal birimlerde Geç Kambriyen-Erken Ordovisiyen yaşlı Seydişehir Formasyonu, Erken-Orta Devoniyen yaşlı Güneyyaka Formasyonu, Üst Permiyen yaşlı Dinek ve Kızılbağ Formasyonları, Skitiyen-Alt Aniziyen yaşlı Kesmeköprü Formasyonu, Ladiniyen-Noriyen yaşlı Gökdere Formasyonu, Resiyen-Senoniyen yaşlı Katrandağı ve Kavzandağı Formasyonları, Dogger-Malm yaşlı Sinektepe Formasyonu bulunur.
       Orta Toroslar'da Antalya Napları'nı tektonik olarak üzerleyen Alanya Napı üç metamorfik birimden oluşur. Her birisi ayrı kaya stratigrafi birimi olarak isimlendirilen bu naplar, yapısal konumlarına göre üstten aha doğru; Yumrudağ Birimi (Üst yapısal kat), Sugözü Birimi (Orta yapısal kat) ve Mahmutlar Birimi (ah yapısal kat) olarak sıralanır.
        Bu çalışmada, Alanya Napı'nın alt yapısal katını oluşturan Mahmutlar Birimi'ne değinilmeyecektir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10487
Rapor Adı GÜLEN DAĞI-GÜNGOĞMUŞ DOLAYININ (ALANYA O27-A3, A4, B4 VE O28-A4 PAFTALARININ) JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ANTALYA GÜLENDAĞI-GÜNDOĞMUŞ-ALANYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.2000
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DOĞAN USTA ESAT MELİH ÖZTÜRK

GÜLEN DAĞI-GÜNGOĞMUŞ DOLAYININ (ALANYA O27-A3, A4, B4 VE O28-A4 PAFTALARININ) JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10487
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 631,20TL


Etiketler: ALANYA, ANAMAS-AKSEKİ OTOKTONU, ANTALYA, GÜLENDAĞI, GÜNGOĞMUŞ, JEOLOJİ, SEYRANDAĞI FORMASYONU, 10487