• ANAMUR-BOZYAZI DOLAYININ (ALANYA P29-C2, C3, C4 PAFTALARININ) JEOLOJİSİ

ÖZ
      Orta Toroslar'da, Anamur İlçesi dolaylarında yer alan çalışma bölgesinde; Alanya Napı (Mahmutlar Birimi, Sugözü Birimi), Yalçıtepe İstifi ve Hadim Napı'na ait kaya birimleri yüzeylenir. Bölgedeki bu temel kayaları, Tersiyer Yaşlı Kaya Birimleri uyumsuz olarak örter.
      Orta Toroslar'da Anamur-Bozyazı dolaylarında; Yalçıtepe Ünitesi ve Hadim Napı tarafindan üzerlenen Alanya Napı, üç metamorfik birimden oluşur. Her birisi ayrı kaya stratigrafi birimi olarak isimlendirilen naplar yapısal konumlarına göre şöyle sıralanır:
       1. Yumrudağ Birimi (Üst yapısal kat)
       a. Ortakonuş İstifi
       b. Güğüdere İstifi
       2. Sugözü Birimi (Orta yapısal kat)
       3. Mahmutlar Birimi (Alt yapısal kat)
       Bu çalışmada, pafta sınırları içinde yüzeylenimleri görülmeyen Yumrudağ Birimi'ne (Üst yapısal kat) değinilmeyecektir.
       Prekambriyen yaşlı kuvars-klorit-serisit şist, silttaşı-şeyl, metabazitler Tenzile Formasyonu; Alt Kambriyen Yaşlı Kuvarsitler Kurtbeleni Formasyonu; Orta Kambriyen Yaşlı Dolomit ve Bantlı Mermerler, Karagedik Formasyonu; Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen Yaşlı Şistler Payallar Formasyonu; Üst Permiyen Yaşlı Dolomit, Dolomitik Kireçtaşı ve Kristalize Kireçtaşları Cebireis Formasyonu ile Alt Triyas Yaşlı Şist, Kalkşist, Mermerler Asmaca Formasyonu olarak ayırtlanmış ve bunların Alanya Napı'nın alt yapısal katını oluşturan Mahmutlar Birimi'ne ait olduğu tespit edilmiştir.
       Üst Kretase Yaşlı Granatlı mikaşistlerden oluşan Sugözü Formasyonu (Orta yapısal kat) Mahmutlar Birimi'ni (Alt yapısal kat) tektonik olarak üzerler.
       Permo-Karbonifer yaşlı metasilttaşı, çörtlü mermer, çakıllı kalkşist ve şistlerden oluşan şist, çörtlü kristalize kireçtaşı, dolomitler Üççam Formasyonu; Üst Permiyen yaşlı mercanlı dolomit, dolomitik kireçtaşı ve kristalize kireçtaşları Yalçıtepe Formasyonu; Alt Triyas yaşlı metasilttaşı, budinleşmiş kireçtaşı, kalkşist, kristalize kireçtaşları Koçudere Formasyonu; Jura-Kretase yaşlı kristalize kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşlarından oluşan Yalçı Formasyonu, Yalçıtepe İstifi adı altında ayırtlanmış ve tanımlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10485
Rapor Adı ANAMUR-BOZYAZI DOLAYININ (ALANYA P29-C2, C3, C4 PAFTALARININ) JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ANAMUR-BOZYAZI İÇEL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.2001
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DOĞAN USTA

ANAMUR-BOZYAZI DOLAYININ (ALANYA P29-C2, C3, C4 PAFTALARININ) JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10485
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 511,07TL


Etiketler: ANAMUR, BOZYAZI, İÇEL, JEOLOJİ, KURTBELENİ FORMASYONU, TENZİLE FORMASYONU, 10485