• KOÇHİSAR TUZGÖLÜ CİVARINI GÖSTEREN BİR JEOLOJİK HARİTAYI MÜTEALLİK MUHTASAR İZAHAT

KOÇHİSAR TUZGÖLÜ CİVARINI GÖSTEREN BİR JEOLOJİK HARİTAYA
MÜTEALLİK MUHTASAR İZAHAT

        Merkezi Anadolu'daki Tuz Gölleri'nin (+) iktisadi istismar kabiliyetini tetkik için Prof.Dr.W.Saloaon-Calvi ile birlikte yapılan seyahatte rapor sahibi tarafından büyük Tuz Gölü'nün bir jeolojik haritası ikinci bir vazife şeklinde tersim edilmiştir. Seyahat rotası mukannen tetkik vazifelerinin tespit edilmiş olmaları itibari ile muayyen bulunduğundan, jeolojik tersim için hususi yollar takip edilememiş ve bu suretle yapılan harita kısmen natamam ve bazı münferit hususatında açık kalması zaruri bulunmuştur. Burada tabakat teşekkülatının ve umumi tektoniğin muhtasar mücmel bir krokisi takdim edilmektedir. Daha fazla müfredat hususunda fusnotta zikredilen rapordur.

Morfoloji
       
Haritada tersim edilen saha morfolojik noktai nazarından Tuz Gölü'nün büyük ve mecrasız şimal kısmı çöküntüsünü, bu çöküntüyü tahdit eden kenar dağlara kadar ihata etmektedir. Yalnız şarkta bu dağların garbi yamaoı üzerinden çöküntü, biraz kenar dağları içine girmektedir.

(+) Derleme Servisi 972 No'lu Raporu: Salomon-Calvi ve Kleinsorge (Merkezi Anadolu'nun bazı Tuz Gölleri'nin tetkikatına müteallik rapor).

Rapor Özellikleri
Rapor No 1048
Rapor Adı KOÇHİSAR TUZGÖLÜ CİVARINI GÖSTEREN BİR JEOLOJİK HARİTAYI MÜTEALLİK MUHTASAR İZAHAT
Konu TUZ GÖLÜ JEOLOJİK HARİTA
Yer - Konum ANKARA TUZGÖLÜ (ŞEREFLİKOÇHİSAR)
Dil TÜRKÇE-ALMANCA
Yayın Tarihi 11.05.1940
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.H. KLEİNSORGE

KOÇHİSAR TUZGÖLÜ CİVARINI GÖSTEREN BİR JEOLOJİK HARİTAYI MÜTEALLİK MUHTASAR İZAHAT

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR01048
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 118,80TL


Etiketler: ANKARA, TUZ GÖLÜ, 1048