• TÜRKİYE BİTÜMLÜ ŞEYLLERİNİN GAP BÖLGESİNDE TOPRAK GÜÇLENDİRİCİ OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

ÖZ

        Organik kayaçlar içinde önemli bir yeri olan bitümlü şeyl; organik çözücülerde çözünmeyen ve "kerojen" adı verilen organik madde içeren, ince taneli ve genellikle laminalı bir yapıya sahip sedimanter kayaç olarak tanımlanmaktadır. Kerojen beş ana elementten oluşmaktadır. Bunlar; karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürttür. Bitümlü şeylin bileşenlerini organik belişenler ve inorganik bileşenler olarak iki grupta toplamak mümkündür. Organik bileşenleri maseraller olup, büyük bir kısmını alg kalıntısı diğer bölümünü ise değişik oranlarda tanımlanabilen organik kalıntı ve amorf organik madde oluşturmaktadır. İnorganik bileşenleri ise kil, karbonat, zeolit, kuvars ve evaporit mineralleridir.

        Türkiye'de bitümlü şeyl etütleri MTA Enstitüsünün kurulmasıyla başlamış ve ilk çalışmalar bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sentetik petrol eldesi amacıyla yapılmıştır. Daha sonra gelişen yakma teknolojileri ile bitümlü şeyllerin katı yakıt olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. MTA Genel Müdürlüğünde oluşturulan ve ileri aşamalarında Institute of Earth Crust, St. Petersburg State University ile ortaklaşa yürütülecek olan bu proje kapsamında ilk kez bitümlü şeyllerin tarım sektöründe kullanılma olanakları araştırılmaktadır.

        Proje kapsamında biyokimya çalışmalarına ağırlıklı olarak yer verilecek, toprakta çözünmüş olan kimyasal elementlerin bitkilerdeki davranışları araştırılarak en uygun karışımlar bulunacaklar.

        Proje çalışmalarında; bitümlü şeyllerin mineral madde ve organik madde içeriğinden yararlanarak belirli oranlarda perlit, zeolit, turba karışımı ile çevresel etkileri olmayan doğal bir toprak güçlendirici/toprak stabilizatörü eldesi hedeflenmektedir. Bitümlü şeylin bünyesinde bulunan karbonat ile topraklarda çoraklaşmaya neden olan Na iyonunun tutulabilceği düşünülmektedir. Tarım sektörü içinde gübrenin ne kadar önemli bir girdi olduğunu düşündüğümüzde elde edilecek olumlu sonuçların önemi bir kez daha anlaşılmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10463
Rapor Adı TÜRKİYE BİTÜMLÜ ŞEYLLERİNİN GAP BÖLGESİNDE TOPRAK GÜÇLENDİRİCİ OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
Konu KÖMÜR TEKNOLOJİSİ
Yer - Konum BEYPAZARI-SEYİTÖMER-BOLU TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.2001
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. İLKER ŞENGÜLER

TÜRKİYE BİTÜMLÜ ŞEYLLERİNİN GAP BÖLGESİNDE TOPRAK GÜÇLENDİRİCİ OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10463
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 72,00TL


Etiketler: BEYPAZARI, BİTÜMLÜ, BOLU, GAP, GÜBRE, LİNYİT, SEYİTÖMER, ŞEYL, TOPRAK, 10463