• ORTA ANADOLU (KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI, YOZGAT-YERKÖY) JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI ETÜD RAPORU

ORTA ANADOLU (KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI, YOZGAT-YERKÖY)
JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI ETÜT RAPORU

ÖZET
       
Çalışma alanı, Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi ve Yozgat İli Yerköy İlçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. 1/100.000 ölçeğinde yaklaşık 1000 km2'lik alanın prospeksiyonu yapılarak 1/25.000 ölçekli dört pafta üzerinde yapılan jeotermal etüt çalışmaları neticesinde yaklaşık 410 km2'lik alanın jeoloji haritası çizilmiştir.
        Çalışma alanında, Paleozoik, Mesozoik ve Senozoik yaşlı kayaçlar mostra vermektedir.
        Paleozoik; gnays, mikaşist, kuvarsşist ve mermerlerden oluşur. Mesozoik; siyenit-monzonit-diyorit grubu kayaçlardan oluşur ve yaşı Alt Senoniyen'dir.
        Senozoik; Baraklı Formasyonu, Çevirme Formasyonu, Deliceırmak Formasyonu ve Kuvaterner kayaçları ile temsil edilmektedir. Baraklı Formasyonu altta, kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşı, üstte gri renkli killi kireçtaşı, kiltaşı ve çamurtaşından meydana gelmektedir. Çevirme Formasyonu, kiltaşı ve killi (bol nummulitli) kireçtaşından oluşur. Deliceırmak Formasyonu, evaporitli, kırmızı-kahve-gri renkli karasal çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşından oluşmaktadır. Kuvaterner yaşlı kayaçlar ise traverten ve alüvyondan oluşmaktadır.
        Anatolid Kuşağı'nda bulunan çalışma alanında, Alp orojenez gözlenmekte olup, özellikle Laramiyen safhası etkindir. Bu hareket bölgedeki kayaçların kıvrılmasına sebep olmuştur. Ayrıca, Helvetik Orojenik fazı ile yeniden deformasyona uğramış ve bununla bölge sıkışarak kıvamlanmış ve faylanmıştır.
        Sedimanter kayaçların çalışma alanındaki genel doğrultulan KB-GD yönünde olup, eğim genellikle kuzeydoğuya doğrudur. Jeolojik yapı ile coğrafık yapı arasında bir uyumluluk vardır.
        Çalışma alanında, Jeotermal enerji balonundan yüksek sıcaklıklar elde edilebilecek kaynaklar bulunmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde daha önce jeofizik çalışmaları yapılmamış kaynaklar ve civarında jeofizik çalışmaları ve sondajlar sahanın sıcak su rezervi hakkında daha açıklayıcı sonuçlar verecektir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10462
Rapor Adı ORTA ANADOLU (KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI, YOZGAT-YERKÖY) JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI ETÜD RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum ÇİÇEKDAĞI-YERKÖY KIRŞEHİR YOZGAT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.2001
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BİNALİ YÜCEL HAYRULLUH DAĞISTAN NAZIM YILDIRIM SELAHATTİN KARAMAN

ORTA ANADOLU (KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI, YOZGAT-YERKÖY) JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI ETÜD RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10462
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 227,28TL


Etiketler: ÇİÇEKDAĞI, JEOLOJİ, JEOTERMAL, KIRŞEHİR, YERKÖY, YOZGAT, 10462