• KURŞUNLU-ÇAVUNDUR (ÇANKIRI) ALANININ JEOLOJİ-JEOMORFOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

KURŞUNLU-ÇAVUNDUR (ÇANKIRI) ALANININ
JEOLOJİ-JEOMORFOLOJİSİ ve JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

ÖZET
       
Kuzey Anadolu Fay kuşağı boyunca jeotermal enerji potansiyelinin araştırılmasına yönelik oluşturulan proje kapsamında, Kurşunlu-Çavundur Kaplıcası Alanı, jeolojik ve jeomorfolojik yöntemlerle incelenmiştir.
        Temelde Üst Jura kireçtaşları yeralır. Kireçtaşları yoğun deformasyon geçirmiştir. Bazı seviyeleri kumlu kireçtaşı hatta ince seviyeler halinde masif kumtaşları olarak izlenir. Bunların üzerine kumtaşı, kiltaşı ve yer yer volkanik malzemeden oluşan fliş türü çökel istif gelir. Daha üstte ise Jura yaşlı kireçtaşı blokları ile daha genç kaya topluluklarından ve ofiyolitlerden oluşan melanj niteliğindeki birim bulunmaktadır. Bütün bu temel kaya topluluklarının üzerinde ise, çamurtaşı, piroklastikler, çakıltaşı ve kireçtaşı karmaşığından oluşan Eosen yaşlı birimler vardır.
        Miyosen döneminde kuzey-güney yönlü sıkışma rejimine bağlı olarak, Çerkeş-Kurşunlu- Ilgaz Havzası şekillenmeye başlamıştır. Havza oluşumuna paralel olarak gelişen volkanizma, havzaya ürün vermeye başlamıştır. Havzada gölsel çökellerle piroklastikler ve lavlar geçişlidir. En üstte silisifiye zonlar, yelpazeler, eski ve yeni alüvyonlar ile travertenler bulunmaktadır.
        Doğrultu atılımlı fayların denetiminde olan çalışma alanında, K-G yönlü açılma yapıları ile D-B eksenli kıvrım yapıları oluşmuştur. Bölgede Kuzey Anadolu Fayı yaklaşık 20 km enindeki bir kuşakta etkin olmuş dolayısıyla tektoniğin denetlediği seçkin morfolojik birimler bu kuşak içinde gelişmiştir.
        Çalışma sahasının GB bölümünde sıcaksu ve maden suyu kaynakları vardır. Çavundur Kaplıcası'nda açılan 270 m derinlikli sondajdan 54o C sıcaklık ve 47 lt/sn debide sıcak su üretimi sağlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10449
Rapor Adı KURŞUNLU-ÇAVUNDUR (ÇANKIRI) ALANININ JEOLOJİ-JEOMORFOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Konu KURŞUNLU-ÇAVUNDUR (ÇANKIRI) ALANININ JEOLOJİ-JEOMORFOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum ÇANKIRI KURŞUNLU-ÇANKIRI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1991
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İSMAİL HAKKI ÖZBAYRAK RESUL ÖZGÜR

KURŞUNLU-ÇAVUNDUR (ÇANKIRI) ALANININ JEOLOJİ-JEOMORFOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10449
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 198,00TL


Etiketler: ÇANKIRI, ÇANKIRI JEOLOJİ, ÇANKIRI JEOMORFOLOJİ, KURŞUNLU, 10449